skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Af Torben Hansen, formand for Landboforeningen Gefion

Gefion kæmper for lavere miljømål i de sjællandske fjorde. Vi mener ganske enkelt, at målene er fagligt forkerte og alt for høje. En rapport fra SEGES bekræfter, at der er noget helt galt: den overskydende kvælstof fra landbruget kommer i perioder, hvor der ikke er problemer med iltsvind i fjorden. Men hvorfor skal landbruget så reducere kvælstof? En reduktion, der vil få markante konsekvenser for landbruget i oplandet. Det kan Gefion på ingen måde acceptere, og vi vil kæmpe for realistiske mål.

Rapporten fra SEGES er bestilt af Gefion og de øvrige foreninger i Østlige Øers Landboforeninger og er bare ét skridt på vejen mod realistiske miljømål i vandplanerne. Rapporten viser, at kvælstof fra landbruget udelukkende tilføres om vinteren. Samtidig er vandudskiftningen stor – 14 dage, så er vandet udskiftet. Det er altså ikke kvælstof fra landbruget, der er skyld i sommerens iltsvind.

Konklusionen er klar: Det er med næsten 100 pct. sikkerhed ikke kvælstof fra landbruget, der er årsag til iltsvind i Karrebæk Fjord. Derfor har vi besluttet, at dykke yderligere ned i tallene og fakta og har bestilt endnu en rapport sammen med Østlige Øers Landboforeninger, så vi en gang for alle kan få dokumenteret, at det ikke kvælstof fra landbruget, der er årsag til algevækst og dårligt vandmiljø i Karrebæk Fjord.

Vi skal se på miljøindsatsen i Karrebæk med helt nye øjne! Én ting er sikkert: vi kan ikke stå på mål for en indsats, der stækker landbruget i en sådan grad, som de nuværende reduktionskrav gør.

Står det egentlig så dårligt til med miljøet i Karrebæk
Man kan med rette spørge sig selv, om vandmiljøet i Karrebæk virkelig er så dårligt? Eller om det er et nyt fænomen?

Kilder tilbage fra begyndelsen af 1900-tallet beskriver allerede dengang fjorden som ildelugtende og vandet som plumret. Noget tyder på, at der længe før det moderne landbrug var problemer med vandet i fjorden. Og det er faktuelt, at der er dumpet materiale med kviksølv i fjorden. Hvilken betydning har det for miljøet?

Det er utroligt, at Miljøstyrelsen kan pege på landbruget som synderen, når man tænker på, hvor mange andre forhold, der spiller ind – og hvor lidt vi ved om dem.

Der er behov for mere viden
Det er foruroligende, at det er landbruget selv – og i dette tilfælde Gefion og Østlige Øers Landboforeninger – der skal undersøge de forhold, som Miljøstyrelsen selv burde have styr på. Men desværre er det i dag sådan, at vi skal levere den faglighed, som styrelsen ikke selv kan.

Først og fremmest er det nødvendigt at få faktuel viden om, hvordan vandmiljøet i Karrebæk faktisk har det.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV