Ring til os på tlf. 7027 9000
Bygninger Og Silo

Gennemgå BBR på dine bygninger før SKAT

SKAT arbejder i de kommende år målrettet med at få opdateret alle data om landbrugsejendomme. Uanset hvad bygningerne på en landbrugsejendom anvendes til, skal de registreres sammen med tekniske anlæg som fx siloer og gyllebeholdere. VKST tilbyder som de første på østlige øer hjælp til den lovpligtige indberetning.

Frem til oktober 2018 kontakter SKAT alle ejere af erhvervsbygninger for at få opdateret BBR registeret. Arbejdet på Sjælland, Lolland og Falster påbegyndes i juli og august 2018. Og for landbruget er det, det værst tænkelige tidspunkt.

Derfor opfordrer VKST nu alle landmænd til at få opdateret oplysningerne i BBR allerede nu.

VKST hjælper med BBR registreringerne

– Som ejer af en landbrugsejendom skal man sikre, at SKAT har de rigtige oplysninger. Man skal oplyse, hvad den enkelte bygning bruges til og registrere fx gyllebeholder, siloer og halmfyr, fortæller Christian Bertelsen, der er afdelingsleder i økonomi og ansvarlig for det team af medarbejdere, der arbejder med BBR.

-Når man først har prøvet at lave registreringerne et par gange, er det en overskuelig opgave. Derfor kan vi hjælpe kunderne til en fast pris. Så gennemgår vi bygningerne sammen og VKST sørger for registreringen. Men der er ingen grund til at vente til brevet fra SKAT dumper ind i e-boksen midt i høsten. Det kan lige så godt gøres nu, lyder det fra Christian Bertelsen.

Når landmanden har booket et møde sender VKST oversigtskort ud pr. mail og på selve mødet gennemgår medarbejderen sammen med landmanden de enkelte bygninger.

Mere om opdateringerne i BBR

Opdateringen sker, fordi oplysningerne i BBR om landbrugsbygninger i dag ikke er tilstrækkeligt deltaljerede til at danne grundlag for en fremtidig ejendomsvurdering.

En korrekt registrering kan få stor betydning, da oplysninger i BBR anvendes af både offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.