Ring til os på tlf. 7027 9000
Generationsskifte Workshop

Giv dit livsværk godt videre til næste generation

Af Nikolaj Thousig Møller, økonomikonsulent

Den 31. oktober var landsdelens landmænd inviteret til workshop hos VKST i Nykøbing F. med generationsskifte som tema, med fokus på de mange konstruktioner og muligheder for generationsskifter der findes, og hvilke udfordringer der opleves på bedrifterne, når emnet bliver bragt på banen.

Den våde høst og tilsvarende efterår har givet mange stunder til at gå at fundere over fremtiden, og hvordan man som landmand, en dag, skal overdrage nøgler og ansvar til næste generation.

Er man klar til at pensionere sig selv og hvad med næste generation? Er de klar til at tage ansvaret og har de overhovedet lyst? Eller drømmer de om 37 timer om ugen med fri i weekenden og et parcelhus i forstaden, uden at have jord under neglene?

Dette er blot nogle eksempler på spørgsmål, som mange går og tumler med i en travl hverdag, hvor børnene pludselig ikke længere er små, og det mørke kraftige hår i spejlet pludselig er blevet tyndere på toppen eller er falmet i farven.

Tiden kan ingen løbe fra og i landbruget står mange foran et generationsskifte inden for en nærmere fremtid, men oplevelsen er, at kun ganske få faktisk har en plan for fremtiden og ved hvordan de skal komme videre.

20 deltagere mødte derfor op til en snak omkring deres egen situation og blev præsenteret for forskellige muligheder for generationsskifter til inspiration.

De unges overvejelser

Efter en præsentation af VKST’s oplevelser og erfaringer med generationsskifter, gik Nikolaj Thousig Møller, økonomikonsulent VKST på talerstolen med en beretning omkring de overvejelser og tanker, som gør sig gældende hos de unge mennesker. Med udgangspunkt i sin egen situation som både landmands søn og konsulent blev tanker omkring arbejdslivet, privatlivet og samfundets forventninger belyst.

Lange uddannelser, spændende stillinger og tid til samlever, familie og fritid er nemlig nogle af de forventninger til livet, som de unge mødes med i deres omgangskreds og fra det øvrige samfund, hvilket måske kan være svært at indfri under ønsket om en fremtid med jord under neglene.

Samtidig stilles de unge overfor svære valg, såsom at overtage og drive familiens slægtsgård videre eller ej. Det kan stille de unge i et dilemma, hvor drømme og familietraditioner kan modarbejde hinanden.

Afslutningsvis anbefalede Nikolaj Thousig Møller, at man som den ældre generation giver de unge plads til at finde dem selv og finde ud af, hvad de vil med deres fremtid, mens de unge også opfordredes til løbende at dele deres overvejelser med resten af familien.

Modeller og muligheder for generationsskifte

Variationer af generationsskifter er der mange af. Valget af model er en afvejning af de muligheder, der opstår og de begivenheder, som finder sted undervejs i generationsskifteprocessen.

De mange muligheder inden for personlige ejerskifter og selskabs konstruktioner blev gennemgået af konsulenter fra VKST, som undervejs præsenterede de forskellige muligheder med synspunkter fra både købende og sælgende generation.

Den klassiske model med et ejerskifte i et hug er en administrativ god løsning, men stiller store krav til både den ældre og yngre generation, om at være klar til at afgive og modtage ansvar, ligesom modellen kan være udfordret i forhold til tidspunkt for salg, da sælger måske føler sig for ung eller ikke er klar til at lade sig pensionere.

Selskab kan ligeledes være en god mulighed, hvis der er flere om at skulle overtage bedriften. Det kan give mulighed for løbende at overdrage virksomheden uden større omkostninger i forbindelse med handel.

Forpagtning af den ældre generations ejendom blev fremhævet som en god mulighed for at prøve både den unge og ældre generation af, både hvad angår det at drive virksomhed for den unge, men også om parterne er klar til enten at afgive eller overtage ansvaret. Modellen er især berettiget i de tilfælde, hvor der er usikkerhed om fremtiden for den unge, og hvor der her er mulighed for at den unge kan springe fra, hvis livet som landmand ikke harmonerer med den unges fremtidsdrømme.
Modellen er dog ikke benyttet i så stor grad i dag, men kan være en del af løsningen af et generationsskifte for flere i fremtiden.

Workshop

Undervejs og afslutningsvis blev deltagerne i grupper stillet en række spørgsmål omkring deres egen situation, med mulighed for at drøfte den i forum med ligestillede, og her oplevede vi, at situationerne er ganske forskellige og alligevel ens. For selvom forholdene på bedrifterne hvad angår omfang, økonomi og tidshorisont er ganske forskellige, så slås mange med de samme udfordringer, nemlig manglende dialog og forventnings afstemning.

Mange af deltagerne havde nemlig ikke drøftet deres situation hjemme ved køkkenbordet og havde ikke afstemt deres egne og børnenes forventninger. Både forventningerne til, hvem der skulle overtage bedriften, men også forventningerne til fordeling af arv og gaver mellem børnene.

En konklusion på dagen blev derfor i fleres tilfælde, at familierne skulle samles til en god dialog omkring fremtiden, for at få forventninger og ønsker til fremtiden belyst, således at de næste skridt og retningen for generationsskifterne kan sættes i gang.