Ring til os på tlf. 7027 9000
Lav En Fremtidsfuldmagt - Så Har Du Kontrol Over Hvad Der Sker, Hvis Du Midlertidigt Eller Varigt Ikke Kan Varetage Dine Forhold.

Hvem skal varetage dine forhold, hvis du bliver alvorligt syg?

Den nye fremtidsfuldmagtsordning, som trådte i kraft 1. september 2017, skaber en samlet retlig ramme og formaliseret proces for brugen af fremtidsfuldmagter.

Ordningen har et bredt sigte. Uanset at du ikke aktuelt lider af en demenssygdom, men ønsker at sikre dig i tilfælde af senere sygdom eller f.eks. en ulykke, som medfører, at du midlertidigt eller varigt ikke kan varetage dine forhold, kan du benytte ordningen. Det er frivilligt, om du vil benytte dig af ordningen.

Af Hanna Lindhardt, advokat v. Plexus Advokater og Erik Blach, økonomi- og ejendomsrådgiver i VKST

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige). De skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til det pga. sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Hvad er virkningen af en fremtidsfuldmagt?

Når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, er din(e) fremtidsfuldmægtig(e) legitimeret til at repræsentere dig som fuldmagtsgiver på de områder, som fuldmagten omfatter.

Ordningen giver tredjeparter tryghed for, at fuldmagtsforholdet er i orden, så din fremtidsfuldmægtig reelt kan handle på dine vegne og bl.a. indgå aftaler med tredjeparter.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan oprettes af enhver, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte?

Hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte afhænger af, hvad du bestemmer. Ordningen bygger på princippet om aftalefrihed, og din fremtidsfuldmagt kan derfor skræddersys, så den passer til lige netop dine forhold og ønsker. Fuldmagten kan være begrænset til et enkelt forhold, afgrænset til en del af dine forhold eller omfatte alle dine økonomiske og/eller personlige forhold generelt, så den eller dem, du giver fuldmagten til, får vide rammer til at handle.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin.

1.       Først skal fuldmagten registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

2.       Dernæst skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, som påtegner fuldmagten digitalt.

Hvornår sættes fremtidsfuldmagten i kraft?

Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Fremtidsfuldmagten er inaktiv og ”hviler” i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det er kun dig som fuldmagtsgiver, Statsforvaltningen og domstolene, der kan se fremtidsfuldmagten. Det er først, når Statsforvaltningen henter fremtidsfuldmagten og sætter den i kraft, at den får virkning og kan bruges af din(e) fremtidsfuldmægtig(e).

Ikraftsættelsen sker ved, at du som fuldmagtsgiver eller din(e) fremtidsfuldmægtig(e) indgiver en anmodning herom til Statsforvaltningen.

Fuldmagten kan sættes i kraft, når du som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere har evne til at varetage dine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. Det er Statsforvaltningen, der foretager denne vurdering.

Kan fremtidsfuldmagten ændres eller tilbagekaldes?

Det kan være hensigtsmæssigt, at du som fuldmagtsgiver løbende overvejer, om fremtidsfuldmagten skal tilpasses. Det gælder særligt, hvis der sker ændringer i din livssituation, eller hvis der sker ændringer i dit forhold til fremtidsfuldmægtigen(e).

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den du giver fremtidsfuldmagten skal være yngre end dig, så der er større chance for, at den fremtidsfuldmægtige er i stand til at handle fornuftigt hvis fuldmagten skal træde i kraft.

Hvorvidt og i så fald hvordan en fremtidsfuldmagt kan ændres eller tilbagekaldes, afhænger af om fuldmagten er blevet sat i kraft af Statsforvaltningen eller ej.

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt ophører, hvis du som fuldmagtsgiver afgør ved døden, eller hvis du kommer under værgemål.

Fremtidsfuldmagten kan også ophøre, hvis den eller dem du har givet fuldmagt til, frasiger sig hvervet eller selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der bliver sat i kraft.