Ring til os på tlf. 7027 9000

Optimer den daglige drift med LEAN

Lean er et ledelsesværktøj der sætter hverdagen i system, skaber motivation hos medarbejderne og giver overblik over produktionen.

  • Medarbejderinvolvering og -engagement
  • Team-ånd med forbedringskultur
  • Øget positiv kommunikation mellem alle medarbejdere
  • Orden i produktionen
  • Ensartet og effektive arbejdsgange
  • Færre produktionsstop
  • Færre fejlbehæftede produkter
  • Lettere indkøring af nye medarbejdere
  • Optimeret lagerstyring

Leankonsulenten hjælper dig og dine medarbejdere med at sætte fokus på optimering.

Du er velkommen til at kontakte os til en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.