Ring til os på tlf. 7027 9000
In The Country Nearby  A Danish Village In The Summer

Nye tværfaglige erfa-grupper gør dig klogere på dit deltidslandbrug

Nye tværfaglige erfa-grupper tilbyder deltidslandmænd at sparre med kolleger og konsulenter på tværs af både planteavl, maskiner og økonomi. Et helt nyt koncept, der giver stor værdi hos den enkelte landmand.

Erfaringsudveksling og vidensdeling er et vigtigt element i alle driftsforhold, og derfor er Erfa-grupper et oplagt og populært valg i landbruget, hvor der er mulighed for at sparre med kollegaer i branchen og få indspark fra en fagspecifik rådgiver.

Skræddersyet til deltidslandmænd

Som noget nyt tilbyder VKST nu tværfaglige erfa-grupper, der er skræddersyet til deltidslandmænd, og hvor det er muligt at få ny viden inden for flere forskellige aspekter af bedriften.

”Som deltidslandmand kan det være svært at få tid til både at have fuldtidsarbejde, drive landbruget og samtidig deltage i diverse erfa-grupper. Derfor har vi nu udviklet nye erfa-grupper, der netop henvender sig til deltidslandmanden, så de også kan få glæde af den enorme sparring, vidensdeling og idéudveksling, der opstår i grupperne,” fortæller økonomikonsulent Trine Møgelvang Søndergaard fra VKST, der skal være med til at styre de nye erfa-grupper.

Stor værdi med tværfaglige erfa-grupper

Mødet i de nye grupper finder sted om aftenen, således man ikke behøver at tage fri fra sit fuldtidsjob, og det er muligt både at mødes med en maskinkonsulent, en planteavlskonsulent og en økonomikonsulent i de nye tværfaglige grupper.

”På den måde kan man få indspark tværfagligt på flere forskellige aspekter af sin landbrugsbedrift, og det giver en kæmpe værdi for den enkelte,” forklarer konsulenten, der til dagligt rådgiver landmænd i optimering af bedriften.

De tværfaglige erfa-grupper starter op i november og skal mødes seks gange om året. Du kan læse mere om de nye grupper her.