115 mio. kr. i tilskud til minivådområder og filtermatricer

11. oktober 2018

Om kort tid er der igen mulighed for at få 100 pct. finansiering af et minivådområde eller en filtermatrice til fjernelse af kvælstof. Men start processen allerede nu lyder opfordringen af oplandskonsulenten.

I starten af 2019 bliver det igen muligt at søge om tilskud til at etablere filtre til at fjerne kvælstof. Filtrene placeres i kanten af dyrkningsfladen og renser drænvandet, inden det ledes videre til vandløb og fjorde. Der er i denne runde afsat 95 mio. kr. til minivådområder og som noget nyt 20 mio. kr. til filtermatricer.

Få tilskud til det hele

Tilskuddet er på 100 pct. og gælder for både projektering, ansøgning og etableringsarbejde. Det er den lokale oplandskonsulent, der hjælper med alt arbejdet, så ønsker du et filter på din ejendom, kan det være en god ide allerede nu at tage fat i oplandskonsulenten og få afdækket  mulighederne.

Det er ikke alle steder, man kan opnå lige stor gevinst ved at etablere (eller genetablere) filtre i landskabet, derfor er der udarbejdet et kort (se http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=lbst), hvor den mørkegrønne farve markerer de områder, der er særligt velegnede.

Kravet er som udgangspunkt, at 70 pct. af drænoplandet skal ligge inden for de grønne områder, samtidigt med, at det skal være på minimum 20 ha.

En del af Landbrugspakken

Etablering af filtre i landskabet er et modkrav i Fødevare- og Landbrugspakken, der gav en normaliseret kvælstofkvote i landbruget. Bliver der ikke leveret på etableringen af filtrene, kan landbruget forvente, at undergødskning igen bliver normen.

Den kvælstof filtrene fjerner tæller i Danmarks samlede kvælstofregnskab, men for den enkelte landmand, kan et filter på ejendommen være muligheden for at ”komme af” med et ukurant hjørne eller fastholde grundbetalingen på en del af marken, som ellers er vandlidende.

En uforpligtigende snak med din oplandskonsulent

Tøv ikke med at kontakte en oplandskonsulent, hvis du gerne vil vide mere om mulighederne for at få tilskud til at lægge et filter ind på dine arealer.

Du kan finde din lokale oplandskonsulent og læse mere om ordningerne på oplandskonsulenterne.dk

Af oplandskonsulent Mikael Kirkhoff Samsøe

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.