2 nye ansøgningsrunder til Landdistriktsmidlerne – Se hvad du kan søge her

7. juli 2022

Der vil i efteråret 2022 blive åbnet to nye ansøgningsrunder for tilskud til investeringer med tilskud fra Landdistriktsmidlerne hhv. til konventionelt landbrug og økologisk landbrug – få overblikket over dem her.

Skal du søge tilskud til investeringer, åbner de nye ansøgningsrunder til efteråret. VKST kan hjælpe dig med at søge tilskud, og du kan se, hvilke ordninger du kan søge tilskud til her.

Bekendtgørelser, vejledninger og endelige teknologilister er dog ikke endeligt på plads, derfor vil vi løbende orientere om ordningerne.

Miljø – og klimateknologi

Dette tilskud er målrettet konventionelt landbrug og er åben for ansøgning fra den 18. oktober til den 29. november.

Der er 244 millioner i puljen, og der er tilskud til sektorerne gris, kvæg, fjerkræ/æg, planteavl og gartneri. Under hvert indsatsområde er der specificeret tilskudsberettiget teknologi og standardomkostning.

Ordningerne går mod reduceret ammoniakudledning f.eks. ved fasefodring i kvægstalde eller ammoniakreducerende teknologier i svinestalde. Til planteavlerne er der forskellige pesticidreducerende teknologier f.eks. teknologi til sprøjtning og redskaber til rensning af afgrøder.

For gartneri er der både tilskud til reduktion af pesticidforbrug, næringsstofforbrug og energiforbrug. Til produktionerne æg og fjerkræ er der tilskud til at reducere ammoniakudledning og energiforbrug. Der er desuden tilskud til omlægning af farestier til løsdrift.

Tilskud til økologisk brug

Tilskuddet åbner til november og løber året ud. Der er 140 millioner i puljen. Her er en bred vifte af tilskudsberettigede investeringer til sektorerne gris, kvæg, frugt-bær-grønt, planteavl, æg-fjerkræ, får-geder.

Her er de tilskudsberettigede teknologier de samme som i 2020, dog suppleret med enkelte nye.

Hvis du har overvejelser om investeringer nu her, så anbefaler miljøkonsulenterne i VKST derfor, at du venter lidt, da der måske er mulighed for at hente et tilskud hjem. For skal der hentes tilskud hjem, må investeringen først være foretaget, efter der er indsendt ansøgning.

Tilskuddene gælder kun nyinvesteringer, som er købt (ikke leaset). Tilskuddet er 40% af en fastsat standardomkostning. Der er således ikke krav om to tilbud.

Se alle tilskuddene

Følg linket for at se de foreløbige teknologilister:

Link til konventionelt landbrug

Link til økologisk landbrug

Ordningen til økologisk investeringsstøtte forventes at åbne til november. Der er lagt op til, at det er de samme teknologier som i 2021, der kan få tilskud – dog med tilretning efter indspil fra diverse.  Vær opmærksom på, at man sidste gang skulle have søgt om økologisk autorisation tre uger før, man søgte tilskud.

Kontakt gerne miljøkonsulent Piil Krogsgaard fra VKST på telefon 4040 5523 for at få de nyeste informationer og for at blive skrevet på listen til at få udarbejdet en ansøgning.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.