3 fejl du ikke må begå i din forpagtningskontrakt

6. november 2020

Usikkerhed omkring aftaler danner grundlag for alt for mange uenigheder mellem naboer. Den tid er slut, hvor man kunne lave en mundtlig aftale om en forpagtning eller skrive aftale ned på bagsiden af en konvolut.

En skriftlig aftale, der tager højde for meget andet end forpagtningsafgiften er med til at sikre begge parter.  Seniorkonsulent John Breving fortæller her, hvilke tre fejl han oftest støder på i sit arbejde med forpagtninger.

1.Aftalerne bliver ikke skrevet ned

En forpagtningskontrakt skal altid være skriftlig. Derved sikres, at begge parter får den ydelse, som var formålet med aftalen, nemlig at bortforpagteren får en forpagtningsafgift, og forpagteren får retten til at dyrke jorden.

Men ofte forlænges forpagtningsaftalerne flere gange, og i den forbindelse sker der ofte ændringer i aftalen

-Så langt er der sjældent noget problem. Men derefter opstår der jævnligt problemer. Men ofte forlænges forpagtningsaftalerne flere gange, og i den forbindelse sker der ofte ændringer i aftalen. Det kan være både store og små ændringer, men fælles for disse ændringer er, at de ofte beror på mundtlighed, idet begge parter på tidspunktet for ændringen ofte er i gang med andet arbejde og derfor ikke lige får tid til at sætte sig sammen og få skrevet noget ned på et stykke papir, siger John Breving og understreger, at en skriftlig aftale ikke er udtryk for mistillid, men for rettidig omhu.

2.Vigtige detaljer glemmes

Det kan virke som detaljer, når man sidder og laver forpagtningskontrakten, men detaljerne kan hurtigt blive til store problemer, hvis I ikke får dem med i aftalen. Det gælder eksempelvis aftaler om, hvem der er forpligtiget til at vedligeholde eller udskifte dræn.

Men som forpagter kan man ikke udskifte større drænrør og så forvente, at bortforpagteren betaler halvdelen, hvis det ikke er aftalt på forhånd

Netop uklarheder omkring drænforholdene støder John Breving ofte på – men ofte først, når uenigheden er opstået:

-Man skal skelne mellem almindelig vedligeholdelse og udskiftning af mindre rørstykker. Det er forpagterens ansvar. Men som forpagter kan man ikke udskifte større drænrør og så forvente, at bortforpagteren betaler halvdelen, hvis det ikke er aftalt på forhånd, fortæller John Breving:

-Derfor skal vedligeholdelse af dræn være nøje beskrevet i forpagtningskontrakten, så der ikke opstår tvivl – for så kan man sidde alene tilbage med en stor regning for udskiftning af dræn.

3.Ændringer bliver ikke skrevet ind

Hvis I laver ændringer i forpagtningskontrakten, skal det også være skriftligt. I kan lavet et bilag til den oprindelige kontrakt, eller I kan skrive det direkte ind i den nuværende kontrakt.

-Det kan godt virke lidt besværligt at tage kontrakten frem på grund af mindre ændringer. Men ligesom med selve kontrakten er det vigtigt, at tingene er skrevet ned – og det gælder også små ændringer, siger advokaten.

Få en uvildig til at se kontrakten igennem

Der findes mange skabeloner på nettet, som man kan bruge til at lave en forpagtningskontrakt, men de er ikke alle sammen lige gode og skal altid tilpasses til konkrete situation. Fx hvis man forpagter en mark, hvor velfungerende dræn er afgørende, eller hvor der er usikkerhed omkring andre forhold.

-Jeg får efterhåndende en del forpagtningskontrakter til gennemsyn, og der er altid nogle forhold, som parterne ikke har taget højde for. Og kommer det til en tvist mellem parterne, så skal tingene være beskrevet klart og præcist – ellers står enten forpagter eller bortforpagter med et tab, siger John Breving.

John Breving rådgiver både forpagtere og bortforpagtere – men aldrig i den samme sag. Du kan kontakte vores jura afdeling, hvis du vil have set din forpagtningskontrakt igennem inden du skriver den under.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.