3 gode råd: Det her kommer til at påvirke din økonomi i 2022

14. januar 2022

Høje priser, indkøb, salg, ESG, generationsskifte, bæredygtighed og digitalisering. Det er nogle af de ord, du bør holde ekstra øje med i 2022.

2022 er godt i gang her halvdelen inde i januar, og du har måske allerede stiftet bekendtskab med nogle af de ord, der vil præge landbruget og økonomien i år. Økonomirådgiver Christian Brix fra VKST giver her sit bud på, hvad der vil præge økonomien i landbruget i 2022, og hvad du som landmand bør have fokus på.

1. Indkøb og salg

Strategi for køb og salg har nok aldrig været vigtigere end nu. 2022 vil formodentlig blive året, hvor det ikke bliver muligt at købe billigt, medmindre du har disponeret sidste år. Til gengæld er der mulighed for at sælge afgrøder til attraktive priser. Husk, når man har købt dyrt ind, skal man også sælge dyrt, og man må ikke sidde på hænderne, hvis afgrødemarkedet skifter retning.

På indkøbssiden af især fodermidler og gødning handler strategien ikke kun om pris, men også om forsyning. Hvilken vare kan man få, og frem for alt, hvornår kan man få den? Optimeringen af omkostninger i et højprismarked handler i høj grad om at finde alternativer. Derfor er opfordringen, at du tager fat i din fagkonsulent, som har kendskab til, hvilke alternativer der er i netop din situation.

Konsulenterne fra KornBasen står klar til at hjælpe dig med strategien, uanset om det er køb eller salg.

2. Temaer du og din rådgiver vil drøfte i 2022

ESG og digitalisering af regnskab vil være emner, som du som virksomhedsejer uundgåeligt vil skulle forholde dig til i 2022. Det er begge emner, du med fordel kan drøfte med din rådgiver ved kommende regnskabsgennemgang, eller du kan også tage fat i din rådgiver allerede nu.

Bæredygtighed er vigtigt for din økonomi

ESG er et nyt dokumentationssystem, som EU har pålagt alle pengeinstitutter i unionen. Pengeinstituttet skal i fremtiden dokumentere, hvordan deres kunder agerer på de tre områder Klima (Enviroment), Sociale forhold (Social) og Forretning (Governance). For at være på forkant med kommende krav fra dine finansieringspartnere, vil du med fordel allerede nu kunne tage kontakt til Henrik Søndergaard fra VKST, der er ESG-rådgiver, for en dialog om, hvordan din virksomhed skal forholde sig til de kommende krav.

Gør regnskabet digitalt

Digitalisering af regnskab har en lang række fordele, såsom færre bunker på skrivebordet og nemmere adgang til bilag, men forventes som følge af et fremsat lovforslag også at blive et lovkrav fremadrettet. Det fremsatte lovforslag vil forventeligt gøre det lovpligtigt at opbevare regnskabsmateriale digitalt fra 1. januar 2023.

VKST tilbyder at gøre dit regnskab digitalt via Summax, så vær på forkant og kontakt din assistent allerede nu om mulighederne for at få Summax.

3. Generationsskifte nu eller om 5 år?

Mange ting taler for at lave generationsskifte nu for at imødekomme usikkerheden om, hvilke vilkår det vil kunne laves på i fremtiden, i forhold til bl.a. de kommende ejendomsvurderinger. Er generationsskiftet planlagt, og er begge generationer afklaret med tidspunktet?

Det er vigtigt at få talt om og planlagt det kommende generationsskifte. Rigtig mange generationsskifter har skulle ske om 5 år – og det skal de stadig. Det er vigtigt at få lavet en plan for, hvordan og hvornår generationsskiftet skal gennemføres. Alt for mange unge får ikke det optimale ud af deres arbejdsliv frem til generationsskiftet, fordi de er i en uafklaret venteposition.

Men hvorfor bliver generationsskiftet ved med at skulle gennemføres om 5 år? Som oftest handler det om, at den ældre generation ikke er klar til pensionstilværelsen, og så bliver generationsskiftet udskudt.

Men hvad er definitionen på et generationsskifte? Mange forbinder et generationsskifte med at den ældre generation overdrager det hele til næste generation og flytter til byen, men sådan behøver det ikke at være.

Overdrag ejendommen allerede nu

Der findes mange løsningsmodeller for enten helt eller delvis generationsskifte. Med den usikkerhed der ligger om de kommende ejendomsvurderinger, kunne det være oplagt at overdrage ejendommen, hvorefter den ældre generation i en årrække bliver boende og i stedet forpagter eller passer ejendommen.

Tænk sig at overdrage papir og ikke mindst digitalisering til næste generation og i stedet have dit fokus på at være LANDMAND.

Denne løsning giver den ældre generation mulighed for at beholde deres hverdag på gården, men giver samtidig begge generationer ro i forhold til, hvordan deres fremtidige situation ser ud økonomisk.

Uanset tidspunkt for kommende generationsskifte, så tag fat på snakken i god tid og benyt gerne den kommende regnskabsgennemgang til at drøfte situationen med din økonomirådgiver.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)