Året i overskrifter: Tørke, masser af regn og markante politiske tiltag

21. december 2023

Torben Hansen, formand for VKST, fortæller, hvad han husker bedst fra det forgangne år – og hvad han ser frem til i 2024.

Hvad vil du huske 2023 for?

Når 2023 bliver til 2024, er det tid til både at se tilbage på året, der er gået, og hvad husker VKST’s formand bedst det forgange år for?

Vejret satte sit præg

-Vi kommer ikke uden om, at vejret satte sig præg på 2023: en tør forsommer efterfulgt af en sommer med regn og storm og året sluttede af med et ekstremt vådt efterår, hvor oktober slog rekord i nedbør og blev toppet med en stor storm. Men de udsving i vejret er et vilkår vi skal tage højde for i fremtiden fx vi skal på samme tid kigge ind i både bedre afvanding og opsamling af vand til markvanding.

Jeg tror på, at Danmark kommer til at spille en central rolle for fødevareproduktionen

-Men når vi ser på resten af verden, så er Danmark fortsat et klimamæssigt-smørhul for fødevareproduktion. Samtidig er der stigende befolkningstal på verdensplan og øget efterspørgsel efter fødevarer. Den kombination gør, at jeg tror på, at Danmark kommer til at spille en central rolle for fødevareproduktionen – og det vil også få betydning for den måde man politisk ser på landbruget, siger Torben Hansen.

Iltsvind og faglig sejr i vandplanerne

Men også vandet i fjorde og have fyldte på dagsordenen i VKST og i medierne i 2023. I VKST var der fortsat fokus på at finde årsagerne til, at nogle vandområder fik pludselige og massive krav om kvælstofreduktion.

-I VKST har vi arbejdet intensivt på at finde de fejl, der forklarede de store forskelle i vandplanerne. Og vi fandt fejl og fik ændret dem, det har en enorm betydning for de medlemmer, der slipper for store meromkostninger. Vi vil ikke acceptere, at der er fejl i vandplanerne og vi bliver ved med at kæmpe for, at fejlene bliver rettet, siger Torben Hansen og fremhæver, at det internationale panel af eksperter, der skulle evaluere modeller, gav VKST medhold:

Det er en stor anerkendelse af VKST’s arbejde og derfor bliver vi ved med at sætte spot på de områder

-Panelet nævner specifikt Nakskov, Rødsand og Bredningen som konkrete oplande, hvor der rent faktisk er fejl i modellerne. Det er en stor anerkendelse af VKST’s arbejde og derfor bliver vi ved med at sætte spot på de områder, der er hårdt ramt af efterafgrøder og reduktionskrav. 


Hvad ser du frem til i 2024?

Med 2024 venter der også store milepæle for landbruget og tiltag, der potentielt kan forandre den danske landbrugsproduktion.

-I 2023 kom Landbrug & Fødevarer med en 2030 plan og den viser, at vi allerede har de virkemidler der skal til for, at nå reduktionsmålene for 2030 uden en CO2-afgift. Så når Svarer-udvalget kommer med deres anbefalinger til en CO2-afgift for landbruget i starten af 2024, så er det helt overflødigt: vi kan nå målene uden afgifter og det er det, vi kæmper for, siger Torben Hansen om 2030 planen, der blandt andet peger på nitrifikationshæmmere, pyrolyse og fodertilsætningstoffer og udtagning af lavbundsjord som nogle af de tiltag der gør, at erhvervet samlet set kan komme i mål i 2030.

Jeg tror flere af os kan lære noget af de nye generationer af landmænd

-Jeg tror flere af os, der har været i erhvervet i mange år, kan lære noget af de nye generationer af landmænd. De er måske lidt mere orienteret mod omverdenen og forbrugernes ønsker og krav og er bedre til at gøre det til en forretning, der giver værdi. Og de har også lysten og nysgerrigheden til fx at prøve nye dyrkningsmetoder og tage ny teknologi i brug og udvikle deres forretning på mange fronter. Men både i VKST og i Landbrug & Fødevarer skal vi blive ved med at kæmpe for, at de nye generationer af landmænd får de bedste muligheder for at udvikle deres virksomhed og fødevareproduktion, siger Torben Hansen og fortsætter:  

-2024 bliver et vanvittigt afgørende år for vores erhverv. Men vi skal huske, at mens der er nogen, der taler om klimakrise og biodiversitetskrise, så står vi også overfor en fødevarekrise i verden, så der bliver brug for en stor og bæredygtig fødevareproduktion i Danmark. Og derfor er der brug for alle dansk elandmænd til at levere på den store efterspørgsel efter fødevare, der vil være i fremtiden.

-Der ville ikke være noget landbrug uden alle de medarbejdere og elever i mark og stald, der sammen med ejere og driftsledere hver dag gør deres bedste for at producere fødevarer – god jul og godt nytår til jer alle.

Torben Hansen


Yderligere oplysninger hos:

Torben Hansen
Formand i Landboforeningen VKST

Tlf. 4027 6704
th@vkst.dk

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.