ADR-Kursus | Transport med farligt gods

Hos VKST afholder vi løbende ADR-kursus over hele året til landmænd og andre brancher, der transporterer farligt gods. Her kan du læse mere om kurset og dets indhold.

Vi afholder løbende ADR-kurser, se vores kalender her.

Bødestørrelsen for at køre uden den lovpligtige ADR-uddannelse er som udgangspunkt på 6.000-8.000 kr. 

Hvorfor skal man have et ADR-kursus

Transporterer du dieselolie, gasflasker, svovlsyre eller andre faremærkede produkter med UN-nummer ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj, skal du have et ADR kap. 1.3. kursus.

Hvert år bliver chauffører fra maskinstationer, entreprenører, landmænd m.fl. taget af politiet, fordi de transporterer farligt godsprodukter uden et uddannelsesbevis. Bødestørrelsen for at køre uden den lovpligtige uddannelse er som udgangspunkt på 6.000-8.000 kr. til chaufføren + en bøde til virksomheden på dobbelt så meget.

Undgå bøderne og deltag i vores halvdagskursus i håndtering og transport af farligt gods for din pengepungs og din egen sikkerheds skyld.

DM&E Arbejdsmiljø sikrer dig den korrekte viden om håndtering og transport af farligt gods. DM&E kender også til reglerne om undtagelserne og kravene til udpegning af sikkerhedsrådgivere.


Hvornår skal du have opdateret dit ADR-bevis?

Kurset kan både tages som et grundkursus og et opfølgningskursus. Man skal tage et nyt opfølgende kursus efter fem år fra sit første bevis. Så tog du sidst et ADR-kursus i 2016, skal du tage et nyt kursus i år (2021).

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Jeg vil klart anbefale andre at få lavet et DBII Tjek, da det giver et overblik over, hvilke udgifter du har på din planteproduktion og dermed også et overblik over dine tal.

DBII Tjek / Carsten Brædder / Nysted

Jeg vil mene, at et DBII Tjek er et godt redskab for os landmænd til at holde styr på udgifterne i marken.

DBII Tjek / Carsten Brædder / Nysted

Jeg vil sige, at det har været en positiv overraskelse af få et DBII Tjek af vores afgrøder, for det bekræftede, at det godt kan betale sig at dyrke roer.

DBII Tjek / Carsten Brædder / Nysted

Hvem henvender ADR-kursus sig til?

Vores ADR-kurser henvender sig til virksomheder, maskinstationer, entreprenører (jord og kloak), kloakmestre, skoventreprenører, landmænd (ejere og medarbejdere), der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj.

Der kræves ikke forudgående viden om farligt gods.

Kursernes indhold

  • Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods
  • Sikker håndtering og optræden i nødsituation: krav til afmærkning og dokumentation, herunder faresedler, transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler
  • Sikker håndtering af farligt gods i oplag m.v.

Næste kursus

Vi afholder løbende kurser, som du finder her i vores kalender:

Se aktuelle kurser her

Læs mere om reglerne her

Læs mere om reglerne for vejtransport med farligt gods på beredskabsstyrelsens hjemmeside her.