skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Afgræsning Af økologiske Marker Med Ikke-økologiske Dyr

Afgræsning af økologiske marker med ikke-økologiske dyr

Betingelserne til de bedrifter med ikke-økologiske dyr, der afgræsser økologiske marker er blevet præciseret.

Publiceret 2. maj 2023

Ikke-økologiske dyr kan afgræsse økologiske marker på visse betingelser. Siden 1. januar 2023 har der været uklarhed om hvilke betingelser der var gældende. Uklarheden skyldtes et krav i økologiforordningen (EU 2018/848) om, at de ikke-økologiske dyr skal være opdrættet på bedrifter, der har tilsagn/fik tilskud fra specifikke ordninger under Landdistriktssprogrammet.
Dette gav anledning til uklarhed fordi en del af de danske tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet ophørte pr. 1. januar 2023 og blev erstattet af andre ordninger under Direkte betalinger. Herved opstod der uklarhed om hvilke af de nye ordninger, som kunne opfylde kravene til de bedrifter, som de ikke-økologiske dyr kommer fra. Dette er nu blevet afklaret.

Landbrugsstyrelsen har fået afklaret spørgsmålet ved EU-kommissionen og fremover vil ikke-økologiske dyr kunne afgræsse økologiske marker, hvis bedriften, som de ikke-økologiske dyr kommer fra, har gældende tilsagn om – eller får tilskud fra en af de ældre eller nye ordninger herunder. Oplysningerne erstatter bilag 6 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, som bliver opdateret tilsvarende.

Gældende tilsagn fra ældre ordninger
•    Tilskud til pleje af græs- og naturarealer
•    Tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder
•    Skov med biodiversitetsformål
•    Målrettet regulering

Nye ordninger
•    Bioordning – Biodiversitet og bæredygtighed 2023-2027
•    Bioordning – Miljø- og klimavenligt græs 2023-2027
•    Bioordning – Ekstensivering med slæt 2023-2027
•    Pleje af græs og naturarealer (5-årige tilsagn) 2023-2027 (PLG)
•    Engangskompensation (5-årige)
•    Biodiversitetsskov 2023-2027
•    Minivådområder 2024-2027

Fremtidige ordninger (navn og indhold kan blive ændret)
•    Målrettet regulering 2025
•    Bioordning – Ny arealregulering 2026/2027

Der er et særtilfælde:
Jordløse bedrifter med ikke-økologiske dyr. Disse kan kun afgræsse økologiske arealer, hvorpå der er tilsagn om Pleje af græs-og naturarealer, hvis dyrene er med til at opfylde betingelserne for tilsagnet på den konkret mark.

I forbindelse med afgræsning med ikke-økologiske dyr, skal den økologiske bedrift opbevare og kunne fremvise blanketterne ”Erklæring fra ejer af ikke-økologiske dyr” og ”Dokumentation for afgræsning med ikke-økologiske dyr”(links). Blanketterne er opdateret i overensstemmelse med ovenstående og Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion vil blive opdateret tilsvarende snarest.

 

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV