skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Afgræsningsprognosen Er Et Godt Redskab – Men Ofte Misvisende I Østdanmark

Afgræsningsprognosen er et godt redskab – men ofte misvisende i Østdanmark

Du skal bruge afgræsningsprognosen til at være på forkant med, om græsvæksten for den kommende uge vil stige, falde eller fortsætte på samme niveau som i den uge, der er gået.

Den giver dig et godt udgangspunkt for at kunne sætte ind i forhold til at regulerer afgræsningstid, suppleringsfoder eller evt. afgræsningsareal, inden det får konsekvenser i mælketanken eller resulterer i dødbidning eller afpudsning af græsset.

Normalkurven er ikke dækkende

Når du skal vurdere den daglige produktion i marken, er normalkurven for den økologiske afgræsningsmark, som ses i figur 1, sjældent passende for de mere hurtigvoksende kløvergræsblandinger som blanding 20 og 45. Kurven er heller ikke dækkende for den daglige produktion i løbet af en sæson under uvandede forhold.

I Økologisk VKST har vi gennem efterhånden mange år registreret afgræsningsmarkernes produktion løbende gennem foderkontroller og fundet, at under uvandede forhold og med hurtigvoksende græsblandinger, så ser vi en betydelig større daglig produktion i starten af sæsonen og oplever selvklart en meget mindre og ofte total opbremsning af væksten, når tørken sættet ind.

Den sorte kurve på figur 1 viser den faktiske vækst målt på Sjælland en tør sommer. I begyndelsen af sæsonen passer det bedre at bruge den konventionelle afgræsningsprognose med et forventet udbytte på 7.000 FE/ha, selv om den også er lidt forsinket i forhold til græsvæksten i de mere tidlige blandinger.

Figur 1. Normalprognosen (den grå markering) for den økologiske afgræsningsmark (sildig rajgræs/hvidkløver) med forventet udbytte på 6.000 FE. Den sorte streg markerer et mere typisk forløb for mere hurtigvoksende græsblandinger og sommertørke.

Få bud på, hvad du kan forvente af produktion

Hos Økologisk VKST vil vi løbende gennem sæsonen følge med i væksten i afgræsningsmarkerne og holde øje med afgræsningsprognosen. Ud fra de forhold som gør sig gældende i de østlige regioner, kommer vi løbende med vores bud på, hvad du kan forvente af produktion i græsmarken.

Græsprognosen dannes ud fra vejrudsigten, men der er selvfølgelig mange lokale forhold, der spiller ind. Ud over den valgte græsblanding, er der forhold som græsmarkens alder, plantetal, jordbundsforhold og næringsstofforsyning.

Ønsker du en vurdering af dine marker, så tag fat i din økologikonsulent. Økologisk VKST kommer gerne ud på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af sæsonen og giver dig en vurdering.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV