Afklaring af skattemæssig behandling af futures

7. juni 2017

Af planteavlskonsulent Jakob F. Kjærsgaard og skattekonsulent Lisbeth Kristensen, VKST

Flere og flere landmænd har fået øje på mulighederne for at bruge futures i deres handels strategi for korn og raps.

Der er tre oplagte måder at bruge futures på:

  • Prissikring af afgrødesalg
  • Prissikring af foderkøb
  • Ombytte kornet i høst med en tilsvarende mængde futures, frem for at deltage i efterårets/vinterens prisudvikling med fysisk korn.

Udvikler prisen sig efter futurehandel modsat forventningen vil det udløse et økonomisk tab at lukke kontrakterne. Den almindelige opfattelse har været, at der er fradrag for tabet, fordi handlen har erhvervsmæssig tilknytning, så længe mængden af futurekontrakter ikke overstiger den bagvedliggende fysiske afgrødemængde.
Mængden af skattesager om den erhvervsmæssige tilknytning af finansielle instrumenter i form af valuta- og renteswap har dog skabt tvivl om, den skattemæssige håndtering af et futuretab. I Gefion (nu VKST) kontaktede vi en række skatteeksperter, som medgav os, at tvivlen var reel.

VKST besluttede at anmode Skatterådet om bindende svar på, om de tre måder at bruge futures på havde erhvervsmæssig tilknytning. Tre af vores landmænd var parat til at lægge navn og bedrift til forespørgslen. En stor tak for det.
Der blev lagt et stort arbejde i at udarbejde materiale samt argumentation for en erhvervsmæssig tilknytning og vi fik i den forbindelse uvurderlig hjælp af Agroskat ved Knud Maagaard og Corit Advisory ved Katja Dybbel Weber og Louise Fjord Kjærsgaard.

Skatterådets afgørelser

SKAT indstillede til Skatterådet, at future-kontrakter, som bliver brugt til prissikring af afgrødesalg og foderkøb har erhvervsmæssig tilknytning. Skatterådet valgte at følge SKAT’s indstilling og dermed ligger det nu fast, at et eventuelt tab er fradragsberettiget.

SKAT indstillede til gengæld, at ombytning af fysisk korn med futurekontrakter – ikke havde erhvervsmæssig tilknytning med den konsekvens, at et eventuelt tab ikke er direkte fradragsberettiget. Den 23. maj havde vi foretræde for Skatterådet. Vores intention var, at få skatterådets medlemmer overbevist om den erhvervsmæssige tilknytning og dermed sikre fradragsretten for tab. Samme aften kom afgørelsen. Skatterådet valgte at følge SKAT’s indstilling. Det vil sige ”nej” til erhvervsmæssig tilknytning, og dermed kan et tab kun fradrages i tidligere eller fremtidige gevinster.

Et nej, som gav en ny mulighed

Med Skatterådets afgørelse om manglende erhvervsmæssig tilknytning af ombytning af korn med futures opstår der imidlertid en ganske interessant skattemæssig mulighed.

Hvis du undlader at sælge dit korn i høst fordi du antager, at det bliver mere værd, betyder beslutningen svind, lageromkostninger og likviditetsbinding. Får du ret i din antagelse, og sælger kornet i løbet af vinteren med en værditilvækst på fx 500.000 kr., er indtjeningen overskud af virksomhed, der beskattes som personlig indkomst med op til 56 % beskatning, svarende til en skat på 280.000 kr.
Hvis du i stedet sælger kornet i høst og samtidig køber en tilsvarende mængde futurekontrakter, spares lageromkostninger og likviditeten styrkes, ligesom du opnår samme værditilvækst på 500.000 kr., når futurekontrakterne lukkes. Da Skatterådet har afgjort, at der ikke er erhvervsmæssig tilknytning, vil indkomsten være en privat kapitalindkomst, som fx en renteindtægt. Her er beskatningen maksimalt 42 %, svarende til en skat på 210.000 kr. Den skattemæssige besparelse er således 70.000 kr.!
Ud over, at den endelige beskatning er til en lavere sats, er det jo samtidig en privat indtægt, der kan anvendes til privatforbrug uden om virksomheden. Så reelt kan du overføre en ikke ubetydelig andel af din virksomheds indtjening til en ”privat indkomst”. Har du udskudt skat ved at spare op i virksomheden, får du nu mulighed for at øge dit privatforbrug, uden at tidligere opsparinger kommer til endelig beskatning.

Ulempen er, at hvis prisen falder efter høst vil tabet på futurekontrakterne ikke være direkte fradragsberettiget, med mindre du tidligere har haft gevinster på finansielle kontrakter. Ellers kan tabet kun fremføres til modregning i fremtidige gevinster.

Ud fra statistikker fra tidligere år er det overvejende sandsynligt, at en konsekvent anvendelse af denne strategi ender med at udløse flere gevinster end tab. Fordi kornprisen i 6 ud af de 7 seneste år er steget efter høst. Fradragsretten bliver således ”blot” udskudt.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)