Anbefalinger til den rette gødningsmængde i foråret

3. februar 2022

Gødning er en knap ressource på økologiske planteavlsbedrifter. Det gælder derfor om at udnytte den bedst muligt. I praksis kan markeffekten variere mellem 25 og 90%. Udbringningstidspunkt, teknik samt afgrøde og gødningstype spiller afgørende roller i udnyttelsen. Læs mere om dette i artiklen ’Nu må du udbringe husdyrgødning, læs her: Tips til at opnå den bedste udnyttelse uden at lave strukturskader’ i dette nummer af ØkoViden.

Det optimale gødskningsniveau for forskellige afgrøder er listet i Tabel 1. Tallene stammer fra en række økologiske Landsforsøg (vinterraps, frøgræs og sukkerroer bør også gødes i efteråret), der tager udgangspunkt i den enkelte afgrødes behov. Der kan være stor variation i N-indholdet selv indenfor samme gødningstype, og derfor er det altid en fordel at kende næringssammensætningen så præcist som muligt.

Prioritér din gødning

Det er som regel nødvendigt at prioritere optimale gødningsniveauer til de afgrøder, som giver det bedste afkast. Forfrugt, salgsværdien af afgrøderne og kvalitetskrav som proteinindhold er afgørende, når du skal prioritere din gødning. De færreste har så meget gødning til rådighed, at alle afgrøder på bedriften kan gødes optimalt. I et typisk plantesædskifte vil frøgræs, raps, sukkerroer og vinterhvede blive prioriteret højest.

Forfrugten er af meget stor betydning for det kommende års afgrøde. Det er vanskeligt, måske ligefrem umuligt, at kompensere for et dårligt sædskifte med gødning. Ved forfrugt kløvergræs er forfrugtsværdien typisk 75-150 kg N/ha, og det vil derfor normalt ikke være økonomisk rentabelt at gødske vårsæd her. En god kløverefterafgrøde kan ved forårspløjning forventes at bidrage med 25-75 kg N/ha, og kan derfor også fuldgødske både vårbyg og havre. En bælgsædsafgrøde, som markært til foder, har en forfrugtsværdi på omkring 20-35 kg N/ha og en byg/ært-blanding på ca. 10 kg N/ha.

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Ninna R. Boesen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.