skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Ansøg Om Tilskud Til Nye Slagtesvinestalde

Ansøg om tilskud til nye slagtesvinestalde

Tirsdag den 5. maj åbner en ny ansøgningsrunde om tilskud til byggeri af nye slagtesvinestalde.

Formålet med ordningen er at give tilskud til staldbyggeri, der reducerer ammoniak og methan fra nye stalde.

Følgende gælder for at opnå tilskud:

  • Der kan søges om tilskud til tilbyg og nybyg
  • Der skal ikke medsendes miljøgodkendelse og byggetilladelse eller finansieringsgodkendelse
  • Tilskuddet er på 25% af de samlede tilskudsberettigede investeringer (standardpriser) – stald og miljøteknologi
  • Prioriteringen mellem indkomne ansøgninger sker på baggrund af projektets omkostningseffektivitet – ammoniakreduktionen af den valgte teknologi i forhold til det ansøgte tilskudsgrundlag – såvel ammoniakreduktion som tilskudsgrundlag beregnes ud fra standardværdier
  • Standardomkostning for ny stald er fastsat til 5.000 kr./m2 produktionsareal alm. stald, og 4.400 kr./m2 for rundbuestald – dertil 600 kr./m2 for inventar – priserne dækker over en række obligatoriske elementer, som skal være i stalden – der kan også vælges valgfrie elementer, gylletank og overdækning
  • Der kan vælges teknologi fra bekendtgørelsens teknologiliste – her fremgår også standardmiljøeffekt i relation til ønsket gulvtype.

Ansøgningsfristen er gældende fra den 5. maj og lukker igen den 6. august 2020.

Få hjælp til den rigtige løsning

Når der søges miljøgodkendelse til en stor slagtesvinestald, vil der være et ”BAT-krav” til ammoniakreduktion, hvilket oftest kræver investering i miljøteknologi.

Vi kan hjælpe dig med at vælge den løsning, der vil være mest optimal for dig og din produktion kontakt miljøkonsulent i VKST Piil Krogsgaard på telefon 7027 9000 for hjælp, spørgsmål eller yderligere information.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV