skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Bælgplanter Som Pligtige Efterafgrøder Fra I år

Bælgplanter som pligtige efterafgrøder fra i år

Landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn har netop meddelt, at kvælstoffikserende efterafgrøder vil blive tilladt som en del af virkemidlerne i landbrugets kvælstofreducerende tiltag fra dette efterår. Det betyder, at du her til foråret kan så et udlæg med en blanding som også indeholder bælgplanter f.eks. græs og kløver, og så kan udlægget tælle med som en pligtig efterafgrøde, hvis det ellers opfylder de almindelige regler for pligtige efterafgrøder. Det betyder også at der efter høst kan sås en efterafgrødeblanding, som indeholder kvælstoffikserende arter.

Dette er rigtig godt nyt, særligt for økologer på de laveste kvælstofnormer. Her er væksten af efterafgrøder ofte begrænset, fordi der er et lavt indhold af tilgængeligt kvælstof i jorden efter høst af hovedafgrøden. De nærmere regler for anvendelse af kvælstoffikserende efterafgrøder i efteråret kendes først, når plantedækkebekendtgørelsen bliver offentliggjort. Selve bekendtgørelsen er endnu ikke sendt i høring, så derfor kendes detaljerne omkring reglerne for anvendelse af efterafgrøder med kvælstoffikserende arter endnu ikke.

Vi forventer, at der vil blive stillet krav om en maksimal andel af bælgplantefrø i blandingerne, ligesom der kan komme et krav om et senere nedmuldningstidspunkt, end det som gælder for de pligtige efterafgrøder pt. Eftervirkningen af pligtige efterafgrøder regnes for 25 kg N/ha, og her forventer vi også at pligtige efterafgrøder med bælgplanter kommer til at skulle regnes ind med en højere eftervirkning.

Billedet viser efterafgrødeblanding af olieræddike og vikke.

Som det har set ud indtil nu, er det kun korn, rent græs, korsblomstrede afgrøder, cikorie, honningurt eller blandinger heraf, som er tilladt som pligtige efterafgrøder. Vi forventer, at følgende afgrøder bliver godkendt fra i år:

Ikke kvælstoffikserende: Oliehør, Klinte, Hjulkrone, Morgenfrue

Kvælstoffikserende: Kløver (rødkløver, alsikekløver, hvidkløver), Esparsette, Kællingetand, Lucerne, Hvid/gul kløver, Vintervikke

Yderligere oplysninger kontakt Lisbeth Frank Hansen

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV