Bestøverbrak i 2024? Forvent tillæg på 1.500 kr./ha.

27. november 2023

I 2024 er der mulighed for at få et tillæg på 1.500 kr./ha til bestøverbrak udover de 2.740 kr./ha, der gives i bioordningen Biodiversitet & bæredygtighed og udover grundbetalingen på ca. 1.900 kr./ha.

-Landbrugsstyrelsen har sendt forslaget om det ekstra tillæg til bestøverbrak i høring, og tillægget forventes at blive godkendt af EU kommissionen senere på året, siger planteavlskonsulent i VKST Rikke Bjørn Heinfelt.

Hun kommer derfor her med en guide til de betingelser, der skal overholdes for bestøverbrak.

Ansøgning og tilskud

Rikke Bjørn Heinfelt forklarer, at tillægget til bestøverbrak på 1.500 kr./ha ansøges i Fællesskemaet med frist 22. april 2024.

For ansøgning og tilskud forklarer planteavlskonsulenten, at nedenstående kriterier gælder:

 • Tillægget kun kan ansøges, hvis der på samme areal samtidigt søges om bioordningen Biodiversitet & Bæredygtighed, som giver et tilskud på 2.740 kr./ha.
 • Derudover skal kravet til 4% ikke produktivt areal (GLM8) også opfyldes, inden ordningen Biodiversitet & Bæredygtighed kan ansøges og man kan få tillæg til bestøverbrak
 • Man skal søge til mindst 0,3 ha under ordningen, og det samlede tilskudsareal i ordningen må maks. udgøre 50 % af bedriftens samlede areal til grundbetaling fraregnet GLM8-arealet.
 • Tillægget til bestøverbrak kan kun søges på arealer, der var omdriftsareal i 2023. Vedvarende græsarealer, der tilsås med en blomsterblanding, kan kun bruges til opfyldelse af GLM8-kravet og til ordningen Biodiversitet & Bæredygtighed.
 • Tillægget til bestøverbrak kan også ansøges på marker, der var anmeldt som bestøverbrak i 2023 og som fortsat ligger urørt som bestøverbrak i 2024.

Forpligtelser for bestøverbrak

Ud over kriterierne for ansøgning og opnåelse af tilskuddet, forklarer Rikke Bjørn Heinfelt, at der også er følgende forpligtelser, der gælder for bestøverbrak:

 • Ved etablering skal der ske en mekanisk jordbearbejdning og såning senest 30. april.
 • Der skal sås en blanding af mindst tre forskellige pollen- og nektarrige plantearter pr. m2.
 • Uanset om blomsterne er tilsået eller naturligt fremvoksende, skal der være mindst tre forskellige arter til stede, som er pollen- og nektarrige.
 • Den udsåede blomsterblanding skal udgøre mindst 50 % af plantedækket på arealet.
 • Arealet med bestøverbrak må ikke omlægges/jordbearbejdes i hele kalenderåret.
 • Ingen sprøjtning, ingen gødskning.

Alle ansøgninger, der opfylder betingelserne bliver imødekommet

Opfylder landmanden kriterier og forpligtigelser i ordningen Biodiversitet & Bæredygtighed, vil han få udbetalt 2.740 kr./ha + tilskuddet på 1.500 kr./ha til evt. bestøverbrak.

-Beløbene kan i 2024 stige med op til 35%, hvis ordningen underansøges og reduceres med 10% ved overansøgning. I 2023 blev ordningen Biodiversitet & Bæredygtighed kun søgt til knap 43% af det budgetterede, siger Rikke Bjørn Heinfelt.

Få den komplette guide

Rikke Bjørn Heinfelt har lavet en udførlig guide med eksempler på frø- og nektarproducerende arter, der er egnet til blomsterbrak, med priser i 2023 hos DLF og DSV.

Derudover har hun også lavet en komplet planteliste for arter, der er godkendt til bestøverbrak, samt en oversigt over udvalgte færdigblandinger af arter og blomster- og bestøverbrak fra DSV, DLA og DLG med anbefalet udsædsmængde og priser i 2023.

Du kan se alle tre tabeller/oversigter i artiklen på Planteavlsnyt under “Generelt”. Har du ikke abonnement på Planteavlsnyt, så køb et her og vær klar til sæsonen med aktuel og uvildig rådgivning direkte i din indbakke.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.