Bibestøvning af hestebønner og lupin

29. november 2022

Kan bibestøvning optimere udbytte og kvalitet i selvbestøvende planter som hestebønner og lupin?

Baggrunden for denne artikel er et samarbejde mellem Økologisk VKST og Danmarks Biavlerforening, som har opstartet projektet ”Bibestøvning af hestebønner og lupin”. Projektet, der er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug, foregår i 2022 og 2023. I denne artikel præsenterer vi de forløbegie resultater. De egentlige data bearbejdes denne vinter, og den endelige afslutning sker først efter næste vækstsæson.

Formålet

Formålet med projektet er at undersøge om bibestøvning kan optimere udbytte og kvalitet (øget proteinindhold) af hestebønner og lupin. Mange selvbestøvende planter, giver nemlig et væsentligt merudbytte, hvis bibestøvning med honningbier og vilde bier inddrages i dyrkningen.

Forsøget

Til Forsøget brugte vi 4 marker, 2 med lupin og 2 med hestebønner. På 2 af markerne, en med hestebønner og en med lupin, opstillede vi 15 bistader til bestøvning, på hver mark. Bistaderne havde forskellig størrelse og var udstyret med forskellige antal pollenfælder. Fra pollenfælderne indsamlede og vejede vi mængderne af pollen og udtog evt. prøver til artsbestemmelse. Bierne bestøver altid blomsten, når de indsamler pollen. Derfor er indsamlingen af pollen et godt udtryk for i hvor høj grad, bierne har medvirket til bestøvning af hestebønnerne og lupin. De vilde bier blev talt på markerne, og der bliver ført statistik over arterne.

Det har vi lært af vores foreløbige observationer

Der var desværre nogle problemer med pollenfælderne i lupinmarken, hvilket betød at resultaterne fra 2022 ikke kan bruges. I litteraturen findes der meget lidt viden om insektbestøvning af lupiner, men der findes undersøgelser, der har vist, at der blev høstet højere udbytter i lupin, hvor honningbier og andre store insekter havde adgang sammenlignet med plots, hvor de ikke havde. Observationerne i denne lupinmark genererer en helt række nye spørgsmål, hvor vi forhåbentlig får svar på nogle af dem i de videre studier i 2023.

Fra hestebønnerne blev der indsamlet en betydelig mængde pollen, fra honningbierne, se billede, som viser pollen indsamlet på et døgn fra et enkelt honningbistade. Det bliver således interessant om den indhøstede mængde pollen faktisk er et billede på en bestøvning af honningbier i større omfang, hvilket kan begrunde deres anvendelse i dyrkningen. Den foreløbige observation er i hvert fald at, ved at placere bifamilier ved en hestebønnemark, vil man kunne opnå en vis sikkerhed for bestøvning, fordi man ikke på forhånd kender antallet af humlebier i området. Dermed er der også gode muligheder for øget kvalitet og udbytte. Videre studier udføres i 2023.

 Billede: Pollen indsamlet på et døgn fra et enkelt honningbistade på hestebønnemark. Foto: Lise Hansted.

Ønskes yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Jens-Peter R. Paulsen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.