skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Billigere Miljøgodkendelser Og Nye Muligheder – Få Tjekket Din Ejendom

Billigere miljøgodkendelser og nye muligheder – få tjekket din ejendom

Af Piil Krogsgaard, miljøkonsulent.

Siden den nye husdyrlov trådte i kraft i august, kan mange landmænd med fordel konvertere den nuværende miljøgodkendelse med en ny – og det er endda blevet billigere at lave en miljøansøgning.

Ikke længere fastlåst af antal dyr og vægtgrænser

I de gamle godkendelser var du fastlåst med et bestemt antal dyr og nogle faste vægtgrænser, mens du i det nye system en gang for alle blive reguleret ud fra staldens produktionsareal og den acceptable påvirkning af omgivelserne. Det gælder både i forbindelse med nybyggeri, men også hvis du ønsker at udnytte de eksisterende bygninger optimalt.

Muligheden for at optimere produktionen gælder også, hvis du ikke har en miljøgodkendelse i forvejen.
Har du slagtesvin, og har du tidligere ikke kunnet anvende f.eks. ordningen ”fulde stalde” på grund af en placering tæt på naboer, så kan der nu være mulighed for at få ejendommen løftet ud af begrænsningen på dyr og vægtgrænser.

Dispensation for lugt

Ansøges om en ny miljøgodkendelse uden bygningsudvidelse, så er produktionsarealet det samme før og efter ansøgningen. Uanset, at der kan produceres flere og tungere dyr, vil det ikke give større påvirkning af omgivelserne for eksempel i form af lugt.  Selvom de generelle genegrænser for lugt er overskredet, kan kommunerne derfor dispensere for lugt i de tilfælde, hvor overskridelsen ikke er for stor. Det er kommunens vurdering i det enkelte tilfælde.

I VKST har vi været i dialog med kommunen i en lang række sager, hvor vi på forhånd har lavet et miljøtjek. Kommunerne har i hovedparten af sagerne givet en positiv forhåndsmelding på at ville meddele dispensation, hvis der indsendes en ansøgning om ny miljøgodkendelse.

Andre dyregrupper

Ovenstående omhandler slagtesvin. Men i princippet gælder det også andre dyregrupper. Et tjek af ejendommen afklarer mulighederne for at udnytte kapaciteten, og en dialog med kommunen sikrer, at man ikke påbegynder et ansøgningsprojekt, der ikke kan realiseres.

Det skal med i overvejelserne, at det ikke længere er så omkostningstungt at få lavet en miljøansøgning, så kontakt os, og lad os vurdere mulighederne på din ejendom.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV