Opdatér BBR-registreringen På Din Ejendom Nu

Opdatér BBR-registreringen på din ejendom nu

Af Allan Carlsen, økonomikonsulent  SKAT vil i løbet af sommeren og efteråret 2018 henvende sig til dig og alle andre ejere eller administratorer af landbrugsejendomme for at få opdateret oplysningerne om alle bygninger på din matrikel. Det sker, fordi det…

Læs mere
Er Du Klar Til Et Kommunalt Miljøtilsyn?

Er du klar til et kommunalt miljøtilsyn?

Det er ikke altid lige belejligt, når kommunen kommer på tilsyn i landbruget for at føre kontrol med, at lovgivningen og meddelte godkendelser bliver overholdt. Der er mange ting, der skal være styr på, og mange papirer, der skal findes…

Læs mere
Solceller – ændrede Regler For Afregning

Solceller – ændrede regler for afregning

Igennem de senere år, har ejere af solcelleanlæg set på mens afgiftsregler og afregningsregler på området flere gange er blevet skærpet. Det er imidlertid ikke slut endnu. Ændrede regler og tiltag fra myndigheder betyder, at det igen bliver mindre økonomisk…

Læs mere
ØKOLOGI: Vores Organiske Rester Skal Tilbage Til Jorden

ØKOLOGI: Vores organiske rester skal tilbage til jorden

Recirkulering er en del af økologiens DNA. Vi har alle et ansvar for, at vores organiske affald bliver sorteret og behandlet, så det kan tilbageføres til jorden som gødning. De recirkulerbare næringsstoffer er særligt interessante for de økologiske planteavlere, som…

Læs mere
Sælgerpantebreve Kan Bruges Til Glidende Generationsskifte

Sælgerpantebreve kan bruges til glidende generationsskifte

Landsskatteretten har godkendt, at et sælgerpantebrev på markedsvilkår kan bruges i virksomhedsordningen for sælger. Anfordringsgældsbreve kan tværtimod ikke bruges i sælgers virksomhedsordning. Af Susanne Mortensen og Lisbeth Kristensen, økonomirådgivere i VKST Gældsbreve er no go For nogle år siden afgjorde…

Læs mere
Skal Jeg Skatteoptimere Inden Nytår?

Skal jeg skatteoptimere inden nytår?

Skatteåret er ved at synge på sidste vers, og det er derfor tid til at overveje, om det er nødvendigt at skatteoptimere inden årets udgang, så du kan spare nogle penge. VKST har gjort det nemt for dig at finde…

Læs mere