BNBO indsats er i gang – hvordan skal du forholde dig?

7. maj 2019

Fra de politiske partier i Folketinget er der lagt pres på kommuner for at begynde arbejdet med at gøre BNBO (BoringsNæreBeskyttelsesOmråder) sprøjtefrie. Nogle steder i landet er processen allerede i gang.

I VKST bliver vi jævnligt kontaktet om spørgsmål til den nye BNBO-aftale. Her kan du læse om status for indsatsen og finde link til det kort, hvor du kan se BNBO på din ejendom.

Baggrund for BNBO aftalen

Et bredt folketingsflertal vedtog d. 11. januar 2019 en aftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO-områder inden udgangen af 2022. Kommunerne skal vurdere, om der er behov for en yderligere indsats med henblik på at reducere risikoen for forurening med pesticider i BNBO-områderne.

Indsats i 2 faser

Hvis kommunen vurderer, at et BNBO skal beskyttes mod anvendelsen af pesticider, skal berørte landmænd have erstatning eller kompensation for deres tab. Indsatsen opdeles i to faser:

Fase 1: Frem til og med 2022 kan kommunerne indgå frivillige aftaler med lodsejere, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt med en indsats i BNBO-området.

Fase 2: I 2022 vil Miljø- og Fødevareministeriet evaluere den kommunale indsats, og derefter vurdere, om der skal indføres et generelt sprøjteforbud i alle BNBO. Ved et generelt forbud mod brug af pesticider i BNBO, vil der blive indført en kompensationsordning for forbuddet.

Kommunernes opgave frem til 2022

Kommunerne kan følge en vejledning fra Miljø- og Fødevareministeriet. Hovedpunkterne i vejledningen er:

  • Hvis boringen vurderes at være sårbar for pesticider, skal der så vidt muligt laves en frivillig aftale om pesticidfri dyrkning eller anden form for ændring i arealanvendelsen, der sikrer mod nedsivning af pesticider.
  • Hvert enkelt BNBO skal vurderes i forhold til sårbarhed. Vejledningen angiver en række forhold om geologi og grundvandsstrømning, som skal belyses og inddrages i vurderingen.
  • Hvis kommunen vurderer, at der IKKE er behov for beskyttelse gennem pesticidfri dyrkning eller andre tiltag, skal det være begrundet. Hvis Miljø- og Fødevareministeriet i 2022 vurderer, at kommunerne ikke har iværksat tilstrækkelige tiltag, vil aftaleparterne indføre krav om et generelt forbud mod anvendelse af pesticider i BNBO.
  • Der er lagt op til, at der lokalt skal findes løsninger gennem en ligeværdig dialog mellem lodsejere, kommune og vandforsyninger.
  • Ved indgåelse af frivillige aftaler skal der ydes fuld erstatning.
  • Kommunen kan fravælge frivillige aftaler og gennemføre indsatser, eksempelvis krav om sprøjteforbud, via påbud.

Det er stadigt uklart på hvilket grundlag de frivillige aftaler kan indgås, og det er uklart hvad Miljø- og Fødevareministeriet forstår som fuld erstatning. Miljø- og Fødevareministeriet vil derfor udarbejde materiale og rammer for de frivillige aftaler. Materialet forventes offentliggjort i juni 2019.

Hvad gør jeg som lodsejer lige nu?

De bedste løsninger og frivillige aftaler skal findes lokalt efter en konstruktiv og ligeværdig dialog mellem lodsejere, kommune og vandforsyninger. Trin ét bør derfor være, at parterne mødes og drøfter løsningsmuligheder. Vi venter på kommunernes udspil.

Find de udpegede BNBO-områder på kortet

Du kan forberede dig på dialogen med kommunen ved at finde de udpegede BNBO’er på MiljøGIS. Tryk på dette link: MiljøGis – Grundvand og zoom ind på din ejendom for at se BNBO. Kortet bliver løbende opdateret, og der kan blive tilført nye BNBO, som ikke fremgår af kortet i dag.

Mange mulige tiltag i BNBO-områderne

I forbindelse med frivillige aftaler kan der komme mange løsninger i spil. Skovrejsning, jordfordeling, opkøb af jorden ved kommune eller vandforsyning, dyrkningsaftaler om eksempelvis økologi, naturprojekter, flytning af boring – for at nævne nogle.

Vær også opmærksom på, at almindelig konventionel drift kan fortsætte, såfremt en konkret vurdering af BNBO viser, at der ikke er behov for drastiske tiltag som pesticidfri dyrkning. Det kan eksempelvis være øget overvågning, flytning af vaskepladser eller øget beredskab i tilfælde af uheld, eksempelvis en væltet sprøjte.

Faglig bistand til lodsejerne

Landbrug & Fødevarer arbejder på, at få lavet en aftale med styrelsen, så berørte lodsejere får mulighed for at bruge et vist beløb til rådgivning, fx fra VKST. Forudsætningen for en ligeværdig dialog er, at alle parter har samme mulighed for at trække på faglig bistand. Hvis det lykkedes at få tildelt rådgivning til de ramte lodsejere melder vi det ud.

Erfarne konsulenter i VKST er klar til at hjælpe

I VKST er følgende personer udpeget som konsulenter, der kan hjælpe dig med konkret rådgivning i forbindelse med frivillige aftaler:

Hans-Jacob Kjøller, økonomi- og ejendomsrådgiver
Karl-Åge Hornshøj Poulsen, ejendomsrådgiver
Erik Blach, økonomi- og ejendomsrådgiver

Vi er tidligt i processen, og det er fint at komme i gang med en konstruktiv dialog, men vi kan forvente, at der i de kommende måneder kommer fokus på, hvordan erstatninger kan fastlægges. Det er et afgørende og endnu uafklaret område.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet de mest stilede spørgsmål i én overskuelig artikel. Du kan læse dem her.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.