Bornholms Landbrug & Fødevarer og VKST: Vi vil samle rådgivningen

29. august 2023

Det er ønsket om at kunne tilbyde landbrugserhvervet på Bornholm en mere specialiseret og bredere pallette af rådgivning, der ligger bag ønsket om at samle rådgivningen. Forud går mere end 7 års tillidsfuldt samarbejde om rådgivning til grise- og mælkeproducenter og økologer mellem Bornholms Landbrug & Fødevarer og VKST.

Formændene for de to foreninger kalder ønsket om at sammenlægge rådgivningen for en naturlig forlængelse af det hidtidige samarbejde. Ved at samle rådgivningen vil der blive endnu bedre forudsætninger for at tilbyde de bornholmske landmænd den specialiserede rådgivning, der skal være med til at ruste landbruget til fremtiden.

-Vi har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med VKST gennem flere år, og det er en enig bestyrelse, der ønsker at udvide det samarbejde til at omfatte hele rådgivningen på Bornholm, siger Frederik Tolstrup, der er formand for Bornholm Landbrug & Fødevarer og som med bestyrelsens forslag lægger op til, at rådgivningen overgår til VKST. Han fortsætter:

-Vi vil gerne kunne tilbyde medlemmerne den bedste rådgivning på områder som fx økonomi, skat, selskabsdannelse, ledelse, strategi og finansiering. Den helhed og tværfaglighed kan vi få hos VKST. Samtidig står vi overfor et generationsskifte på centrale områder, og det er vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere. Ved at lægge rådgivningen sammen kan vi både lave et godt fagligt miljø for medarbejderne og tilbyde vores medlemmer rådgivning fra den øverste hylde. Bornholms Landbrug & Fødevarer fortsætter som en selvstændig forening og det samlede set up synes jeg, der er mange fordele i for medlemmerne, siger Frederik Tolstrup.

Torben Hansen, der er formand for VKST, supplerer:

-Jeg kender de bornholmske landmænd som dygtige og handlekraftige landmænd og virksomhedsejere, og jeg er glad for, at bestyrelsen i Bornholms Landbrug & Fødevarer peger på VKST som samarbejdspartner. Jeg er sikker på, at hele den pallette af rådgivning, et samlet VKST vil kunne tilbyde landbruget på Bornholm, vil understøtte udviklingen på den enkelte bedrift, siger Torben Hansen, formand for VKST.

Hvis medlemmerne af Bornholm Landbrug & Fødevare stemmer ja til sammenlægningen, så vil man fortsætte som selvstændig forening med varetagelse af medlemmernes interesser. Også ejerskabet af Kannikegaard vil fortsat ligge hos Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Det skal der ske: medlemmerne på Bornholm skal stemme

Medlemmer af Bornholm Landbrug & Fødevarer inviteres til medlemsmøde den 14. september og ekstraordinær generalforsamling den 3. oktober.

Hvis medlemmerne af Bornholms Landbrug & Fødevarer stemmer ja på generalforsamlingen vil rådgivningen overgå til VKST ved årsskiftet. I VKST skal medlemmerne derimod ikke indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsen ifølge vedtægterne kan beslutte om man skal indgå samarbejder af den karakter med andre aktører.

-Jeg har stor respekt for vores medlemsdemokrati og det arbejde folkevalgte og medarbejdere gennem tiden har lagt i det bornholmske landbrug. Derfor er det også vigtigt for bestyrelsen, at medlemmerne får en grundig orientering, og vi får en god debat om bestyrelsens indstilling inden generalforsamlingen, lyder det fra Frederik Tolstrup, der først og fremmest ser sammenlægningen som en mulighed for at tilbyde
landbruget på Bornholm mere specialiseret rådgivning.

Ved en sammenlægning bliver alle ansatte i Bornholms Landbrug & Fødevarer ansat i VKST.

Medlemsmøde og generalforsamling i Bornholms Landbrug & Fødevarer

Der afholdes medlemsmøde med orientering for medlemmerne af BLF den 14. september kl. 13.00 på
Kannikegård. Selve beslutningen om sammenlægning af rådgivningen sker på en ekstraordinær
generalforsamling: 3. oktober kl. 19.00 i Åkirkeby Hallerne.

Fakta

  • Der er 28 ansatte i Bornholms Landbrug & Fødevarer og 280 i VKST
  • Rådgivningen samles i VKST f.m.ba., hvor alle medarbejdere fra Bornholms Landbrug & Fødevarer i fremtiden har ansættelse
  • Bornholms Landbrug & Fødevarer fortsætter som en selvstændig forening og som ejere af Kannikegaard i Aakirkeby

    Yderligere oplysninger:
    Frederik Tolstrup, fmd. for Bornholms Landbrug & Fødevarer, tlf. 6178 7506
    Torben Hansen, fmd. for VKST, tlf. 4027 6704

Frederik Tolstrup, fmd. BLF

Torben Hansen, fmd. VKST

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.