Byggeri af kvægstalde

Skal du bygge ny kvægstald eller renovere eller ombygge den gamle kvægstald, så lad byggerådgiverne i VKST hjælpe dig, så du er sikret gennem hele byggefasen.

Vi har mange års erfaring i byggeri af kvægstalde og kan hjælpe dig, uanset hvilke behov for rådgivning du har under byggeriet.

Byggeri af kvægstald er et omfangsrigt projekt af stor kompleksitet som alt andet byggeri til produktionslandbrug. Derfor kræver det også stor viden og erfaring at vide, hvilke hensyn der skal tages til byggeriet, hvilke love og regler der skal følges, samt hvilke nødvendige tilladelser, der skal på plads.

Renovering, ombygning og byggeri af ny kvægstald

Både nybyggeri og optimering af eksisterende stald

Hos VKST tegner og projekterer vi kvægstalde, og vi står både for byggeri af ny kvægstald samt optimering af eksisterende stald.

Vi kender arbejdsgangene og rutinerne i stalden og sørger for, at myndighedstilladelserne er på plads, og at bygningerne er optimale i forhold til drift og brug.

Det sikrer dig en stald, der kan bruges fra dag ét.

Tæt samarbejde med kvægrådgiver og byggekonsulent

Vi har et tæt samarbejde med kvægrådgivningen i VKST, som med deres landbrugsfaglige viden bidrager til, at din kvægstald er optimal i forhold til driften.

Når der er tale om optimering af eksisterende stald, sørger Kvægrådgiverne for at måle op og se, hvad der gør sig gældende i henhold til de nye regler i dyrevelfærdslovgivningen.

Både kvægrådgiver og byggekonsulent gennemgår stalden og ser på, hvor det bedst muligt giver mening at forbedre og optimere og kommer med konkrete forslag og løsninger i samråd med dig, så det matcher lige præcis dine ønsker og din besætnings behov.

Tag gerne fat i afdelingsleder Lone Hesseldal Andersen på telefon 2163 9296, hvis du ønsker rådgivning og forslag til forbedringer i forbindelse med optimering af en eksisterende stald.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Hjælp til dele eller hele processen ved byggeriet af kvægstalden

Byggeri af en ny kvægstald er et stort projekt, og hos VKST kan vi være behjælpelige i det omfang, du har behov for. Ønsker du hele pakken, så står vi for det hele fra start til slut og er med i alle aspekter af både planlægnings, bygge- og tilsynsfasen af den nye kvægstald.

Ønsker du blot vores hjælp til nogle dele af byggeprocessen, så klarer vi også den.

Vi kan være behjælpelige med at svare på vigtige spørgsmål, inden byggeprocessen igangsættes:

  • Hvilke funktions- og logistikkrav skal der være til den nye kvægstald?
  • Hvordan skal den nye staldbygning passe til både produktion, funktion og resterende gårdanlæg?
  • Hvordan kommer kvægstalden til at overholde loven om ”hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg”?

Skal vi stå for hele projekteringen af kvægstalden?

Ønsker du, at vi skal stå for hele projekteringen af din nye kvægstald, så er du sikret et gnidningsfrit forløb med dine behov for øje. Vi sørger for alt fra den første idéfase til det færdige byggeri står klar, herunder indledende møder med behovsafdækning, kommunegodkendelser, myndighedsdialoger, entrepriseforhandlinger, byggetilsyn, afsluttende gennemgang og færdigmelding af byggeriet.

Du kan læse meget mere om projektering af byggeri af kvægstalde på vores hjemmeside her.

Med os på sidelinjen er du sikret en uvildig ekspert som sørger for, at alt bliver håndteret efter alle gældende love og regler. Du er velkommen til at kontakte byggerådgiver Helle Christensen på telefon 2018 0337, hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i forbindelse med byggeri af din nye kvægstald.

Læs også om

Hos VKST Byggerådgivning er vi certificeret brandrådgiver og tilbyder brandrådgivning og brandsikring til alle former for byggeri og bygninger i landbruget. Sikkerhed og tryghed er et fundamentalt funktionskrav til al byggeri – også i landbruget.

Helle Christensen

Jørgen Hansen

Lone Hesseldal Andersen