Certificeret brandrådgivning

Hos VKST Byggerådgivning har vi certificerede brandrådgivere og tilbyder brandteknisk rådgivning og udfærdigelse af brandteknisk dokumentation til alle former for byggeri og bygninger.

Sikkerhed og tryghed er et fundamentalt funktionskrav til al byggeri – også i landbruget. Vi er din lokale brandrådgiver med speciale i bygninger i åbent land, og vi hjælper dig igennem processen hurtigt og smertefrit med alle lovpligtige papirer og dokumentation.

Kontakt os gerne, hvis du har brug for en certificeret brandrådgiver i forbindelse med dit byggeprojekt eller blot nærmere afklaring på, om dit byggeri er omfattet af reglerne for certificering.

Din samarbejdspartner til brandrådgivning og brandsikring

Al byggeri kræver brandrådgivning

Som udgangspunkt kræver alt byggeri, såvel nybyggeri som om- og tilbygning samt ændringer i eksisterende bygninger (med et etageareal over 600m²), at der tilknyttes certificeret brandrådgiver.

Det betyder også, at selvom du måske kun ændrer en lille del af en større, eksisterende bygning, så kan det kræves, at der tilknyttes en certificeret rådgiver.

Vi er specialister på området, og vi skal nok hjælpe dig med at finde ud af det hele.

Tag os med fra start i byggeprojektet

For at opnå de mest optimale løsninger i forbindelse med brandsikkerhed, er det vigtigt, at vi som certificeret brandrådgiver er med fra start, når et byggeprojekt planlægges – uanset størrelsen på byggeriet.

Når du inddrager en brandrådgiver i starten af processen, er du sikret, at der bliver taget højde for alle de brandkrav, der stilles til et byggeri på landet, allerede inden den første stregtegning er sat – og så du undgår kedelige overraskelser senere i byggeforløbet.

Alle kravene kan nemlig have stor indflydelse på konstruktionernes design, brugen af materialer og indretningen af stalden, boligen eller driftsbygningen.

Når den certificerede brandrådgiver inddrages i de indledende faser, sikrer du også, at brandsikringen ikke går ud over projektets økonomi.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Reglerne om brandsikring

Ifølge BR18 skal en certificeret brandrådgiver udarbejde og/eller kontrollere den brandtekniske dokumentation i forbindelse med al byggeri, hvor der stilles krav om certificeret rådgiver.


Det sikrer, at byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for brandsikkerhed, og at byggeriet lovligt kan ibrugtages, efter det er færdigbygget.

VKST tilbyder certificeret branrådgivning og udfærdigelse af brandteknisk dokumentation
Certificeret brandrådgivning til alle former for byggeri og bygninger

Læs også om

Når der skal bygges nyt i landbruget, er der mange ting, der skal tages højde for som med alt andet nybyggeri. Der skal søges tilladelser og indsendes byggeansøgninger og certificeringer og lovliggørelser. Det er derfor vigtigt med en professionel sparringspartner, der kan sørge for, at alt forløber efter planen.

Jørgen Hansen

Kasper Dreyer