Arkitektur og herlighed

VKST Byggerådgivning tilbyder en herlighedsplan, som er udtænkt af fagspecialister, og som kan øge ejendomsværdien og harmonien i din ejendom på landet.

På grund af fremtidsudviklingen i landbruget med større og større ejendomme, vil mange små landbrug blive solgt videre som almindelige ejendomme uden produktion, og her er det nemmere at sælge, hvis køber bliver mødt med en ejendom, hvor der er sat fokus på herlighedsværdien og den funktionelle helhed. Der skal være en harmoni mellem bygninger og grønne områder, og det æstetiske skal være i orden.

VKST Byggerådgivning kan i samarbejde med miljøafdelingen udarbejde forslag med materialer og tegninger og tilbyde professionel sparring med henblik på at forbedre de fysiske rammer på din landbrugsejendom.

Øg værdien på din ejendom med æstetik og funktionelle udtryk

Hvad er herlighedsværdi?

Helt lavpraktisk handler herlighedsværdi blandt andet om det æstetiske og funktionelle udtryk en ejendom har.

Er gårdspladsen bygget ordentligt op med plads til manøvren af maskineri? Har den det rigtige belægning? Skal der fældes eller beplantes træer i forhold til eventuelle støjgener eller udsigt? Hvordan er lys-, sol- og vindforholdet? Er der uudnyttede bygninger, der skal rives ned? Skal der anlægges søer og minivådområder eller oprettes vildtplaner eller en allé?

Der er mange aspekter, der kan tænkes ind i ejendommens herlighedsværdi.

Nemmere at sælge og højere handelspris

Fremstår ejendommen imødekommende og præsentabel øger det værdien både i forhold til trivslen på ejendommen og i en eventuel salgssituation. Og det bakkes op af ejendomsmæglerne.

For skal ejendommen vurderes eller sælges, spiller herlighedsværdien en vigtig rolle i den overordnede vurdering.

Både mindre og større ejendomme

Herlighedsplanen bliver udarbejdet med henblik på, at funktionaliteten og det æstetiske spiller sammen, og på de fysiske rammer, så den daglige drift bliver optimal.

En herlighedsplan kan både udføres på mindre ejendomme og på større bedrifter og godser, da potentialet kan være det samme uanset størrelse.

Læs også om

Der gælder særlige regler, når du vil bygge nyt hus, bygge til eller anvende bygninger i det åbne land til noget andet, end de oprindeligt var bygget til. Hos VKST Byggerådgivning kender vi reglerne for landbrugsbyggeri og sørger for, at tilladelserne er på plads. Du kan få hjælp gennem hele processen: fra idé til tegninger og tilladelser til bygningen er klar.

Inge Hvolmgaard Olesen

Helle Christensen