skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
BBR landbrug

Som ejer af en landbrugsejendom skal man sikre, at SKAT har de rigtige oplysninger i BBR-registret. Man skal oplyse, hvad den enkelte bygning bruges til og registrere fx både gyllebeholder, siloer og halmfyr. Men det kan være en besværlig og uoverskuelig opgave for den enkelte landmand, der i forvejen har travlt i marken. Derfor kan du få hjælp fra erfarne konsulenter i VKST.

I VKST har vi et helt team af medarbejdere, der arbejder med BBR. Til en fast, lav pris, kan vi kan hjælpe dig, så du er sikker på, at alt er registreret korrekt i BBR-registret. Sammen med dig gennemgå vi bygningerne, og VKST sørger for selve registreringen.

Sådan hjælper vi dig – trin for trin

1.       Kontakt VKST og aftal et møde
2.       Vi sender en mail med kort over bygningsmassen
3.       Konsulenten udfylder skemaet sammen med dig
4.       VKST sender registreringen til SKAT
5.       Arbejdet er færdigt!

Fordi vores medarbejdere har erfaring med registreringerne, tager selve opdateringen, som vi laver sammen med dig, kun en time. Papirarbejdet før og efter klarer vi.

Hvis der er tale om lovliggørelser, overdrages sagen til VKST’s byggerådgivning. Det er alene dit ansvar, at de oplysninger, som du giver VKST i forbindelse med registreringen, er korrekte.

Hvorfor opdatere BBR?

Det er vigtigt, at alle dine bygninger er registreret korrekt i BBR registret, da SKAT har lavet en ny opdatering i deres system. Førhen var oplysningerne i BBR om landbrugsbygninger ikke tilstrækkeligt deltaljerede til at danne grundlag for en fremtidig ejendomsvurdering.

SKAT arbejder derfor i disse år målrettet med at få opdateret alle data om landbrugsejendomme. Uanset hvad bygningerne på en landbrugsejendom anvendes til, skal de registreres sammen med tekniske anlæg som fx siloer og gyllebeholdere.

En korrekt registrering kan få stor betydning, da oplysninger i BBR anvendes af både offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

Har du derfor ikke opdateret dine bygninger siden 2017, skal du gøre det hurtigst muligt. Ønsker du ikke hjælp fra en landbrugskonsulent, vil SKAT selv kontakte dig.

Registreringen er lovpligtig.

Hvilke oplysninger skal jeg indgive?

Registreringen til BBR i landbruget skal følge det, der reelt er opført på adressen – uanset om det er nyt eller gammelt byggeri. SKAT skal derfor vide:

  • hvad de enkelte bygninger og tekniske anlæg anvendes til
  • om bygningsnummeret og nummeret på tekniske anlæg er placeret korrekt på luftfoto
  • størrelsen med alle udvendige mål på de enkelte bygninger og tekniske anlæg

Det er dit ansvar som landmand at sørge for, at alt er registreret korrekt, og at registreringen til BBR følger det, der reelt er opført på adressen. Er det ikke anført korrekt, eller du angiver forkerte oplysninger kan du risikere en bøde på 5.000 kr fra Kommunen i henhold til BBR-loven.

Du kan læse mere om BBR på SKATs hjemmeside her.

Du er mere end velkommen til at kontakte VKST og få hjælp til dine BBR-registreringer. Kontakt Christian Bertelsen på telefon 5786 5129.

Bygninger til BBR landbrug
Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV