skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

VKST kan foretage den lovpligtige beholderkontrol gylletankeHusk at din gylletank skal kontrolleres mindst hvert 5. eller 10. år

Beholderkontrol er lovpligtig
Alle gylletanke, ajle- og ensilagesaft-beholdere på 100 m3 eller derover, skal kontrolleres for styrke og tæthed mindst hvert 5. eller 10. år.

Vær opmærksom på, om der er et åbent vandløb eller en sø over 100 m2 inden for 100 meter fra beholderen, da en sådan beliggenhed udløser et særligt krav om kontrol mindst hvert 5. år.

Brugeren, som ofte også er ejer af beholderen, skal senest 6 måneder før udløbet af fristen, bestille den lovpligtige beholderkontrol.

Tjek beholderen inden vi kommer

Ved samme lejlighed kan du med fordel tjekke, om gyllebeholderen har skader på kabler og kabelbeskyttelser, så disse kan udbedres inden beholderkontrollen. Derved er der større chance for en anmærkningsfri kontrolrapport til kommunen, og du undgår fx påbud om, at beholderen skal tømmes og ikke må anvendes, før et sprunget kabel er repareret. Derved kan praktiske opbevaringsproblemer undgås.

Anmodning om beholderkontrol

Skema til udfyldelse.
Det er dig, der bruger gyllebeholderen, der rettidigt skal indsende anmodning om kontrol til en autoriseret beholder kontrollant.
Der er særlige krav til udgravning inden kontrollen finder sted, se kravene her.

Beholderkontrol priser

VKST planlægger hvornår vi, inden for en 3 måneders frist, kan kontrollere din beholder.

Almindelig beholderkontrol
Beholder 1: kr. 3.200,-, beholder 2 (samtidig på samme adresse): kr. 2.100,-

Hastekontrol
Hvis din frist, for kontrol af beholderen, er overskredet så beholderkontrollen skal udføres snarest muligt:
Beholder 1: kr. 4.500,-, beholder 2 (samtidig på samme adresse): kr. 2.100,-

Aflysning 
Hvis du aflyser en planlagt kontrol, har vi et gebyr på kr. 1.500,-
Alle priser er ekskl. moms.

Se produktblad her.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV