skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Valg af vårsædssorter 2021

Vårbyg Til foderbyg anbefaler vi sortsblandinger som første prioritet. Sortsblanding Dlg er fra Dlg og Sortsblanding 1220 fra Nielsen & Smidth. Vi anbefaler sortsblandingen 1220, da den indeholder de sorter med den laveste modtagelighed for bygrust. Derudover sorterne Scholar, Feedway,…

Læs mere

Husk at bestille tid til dine N-min prøver nu

Det er nu tid til bestilling af N-min prøver. Du skal bestille dem inden d. 31. januar hos Tina Hovmand på tih@vkst.dk. Hvor meget kvælstof er der mon tilbage i jorden? Hvad er eftervirkningen af dine efterafgrøder? N-min prøver kan…

Læs mere

Book en mark

Landbrug & Fødevarer vil hjælpe økologiske landmænd med at finde aftagere til nicheprodukter. Sådan som det økologiske afgrødemarked hænger sammen lige nu – og forventningsvis vil det fortsætte – så ligger pengene i special- og konsumafgrøder. Har du svært ved…

Læs mere

Sortsanbefalinger til majshelsæd

Prioritér sorter egnet til din specifikke lokalitet, med høj fordøjelighed af cellevægge og et lavt indhold af NDF, for at få majshelsæd af bedste kvalitet. Læs her hvordan sorterne egner sig til økologisk dyrkning og hvordan du håndterer OrganicXseeds. Tidlighedsgrupper…

Læs mere

Vårsædssorter til dyrkning af helsæd

Dyrkning af helsæd bør planlægges så du kombinerer byg og ærter i forhold til dit foderbehov og med bedst mulighed for højt udbytte og kvalitet. Læs her hvordan sorterne egner sig til helsædsdyrkning, samt etablering af udlæg. Korn- eller ærtedomineret…

Læs mere
Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV