skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Nye tiltag til Arlas økologiske leverandører i 2022

Med Organic 2.0 har Arla øget fokus på klima, dyrevelfærd og biodiversitet. Dette medfører at der fra 2022, kommer nye tiltag, som de økologiske leverandører skal implementere på deres bedrifter. De nye tiltag skal fremme biodiversiteten på de enkelte bedrifter…

Læs mere

Vurdér dine efterafgrøders C/N-forhold

Billede: Efterafgrøde bestående af honningurt og boghvede. Begge arter er i blomstring og har en del stængel – især boghvede har en stiv stængel. Jeg vil vurdere honningurten på billedet til at have et C/N-forhold på ca. 20 og boghveden…

Læs mere

Nye sædskifte- og kulstoflagringskrav i høring

Landbrugsstyrelsen har sendt den nye økologibekendtgørelse i høring, der skal indeholde implementering af den nye økologiforordning gældende pr. 1. januar 2022. Der har længe været tale om krav til sædskifter og kulstoflagrende afgrøder. Det forslag, der er sendt i høring…

Læs mere

Flyvehavre kan forebygges

Foto: Torkild Søndergaard Birkemose, SEGES Flere har oplevet større problemer med flyvehavre i år, hvilket medfører et øget behov for håndlugning. Man har pligt til at fjerne flyvehavre på alle arealer – også arealer, der ikke anvendes landbrugsmæssigt. Hvis Landbrugsstyrelsen…

Læs mere

Afgræsning i efteråret

Væksten i græsmarken falder gradvist i takt med at temperaturen falder og efteråret skrider frem. Afgræsningsmarkerne giver lige nu omkring 10 FEN pr. ha pr. dag og produktionen forsætter med at falde den kommende uge. De faldende temperaturer betyder også…

Læs mere

Mindre dyrehold – er det lovligt?

Har du et mindre dyrehold; er der inddraget eksisterende bygninger til stald; eller er der opsat læskure på din ejendom?  – Det kan opfattes som bagateller, men kan alligevel være underlagt lovgivningen. Hvornår skal dyreholdet anmeldes Selv det mindre dyrehold…

Læs mere

Ølandshvede og andre bevaringsværdige sorter

Ølandshvede er en bevaringsværdig vårhvede, som ikke er optaget på hverken EU sortslisten eller Tystoftefondens sortsliste. Det er grunden til at den ikke må sælges som såsæd. Sidste år var der flere, som fik anmærkninger i deres kontrolrapport, fordi de…

Læs mere
Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV