skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Coronavirus: Dine Forsikringer Dækker Sjældent

Coronavirus: Dine forsikringer dækker sjældent

Coronavirus truer med at sende et stort antal mennesker i sygesengen eller i karantæne i en periode, og derfor melder spørgsmålet sig hurtigt, om der er forsikringsdækning for de tab og ekstra omkostninger, det vil medføre?

Det korte svar er nej, se her hvorfor:

Landbrugsforsikringen dækker ikke

Landbrugsforsikringens driftstabsforsikring dækker kun tab, der skyldes en skade, der er omfattet af forsikringen som f.eks. brand- eller stormskade på de forsikrede bygninger.

Sygedriftstabsforsikring dækker kun i nogle tilfælde

Mange landmænd har tegnet en sygedriftstabsforsikring for både medarbejdere og ejer. Forsikringen dækker som udgangspunkt det driftstab og de eventuelle ekstra omkostninger til vikarhjælp, der kan opstå, hvis de forsikrede bliver ramt af sygdom eller ulykke.

Dækningen træder i kraft efter tre sammenhængende sygeuger. I forhold til coronavirus, er der dog det væsentlige forbehold, at forsikringen i flere selskaber ikke dækker som følge af epidemier eller pandemier. Og coronavirus er som bekendt en pandemi.

I andre forsikringsselskaber dækker sygetabsforsikringen ikke, hvis den syge har fået smitten ved indrejse til lande, hvor Udenrigsministeriet af hensyn til smitterisiko fraråder at rejse til.

Desuden skal man være opmærksom på, at ved nytegning af sygedriftstabsforsikringen, går der seks måneder, før dækningen træder i kraft ved sygdom. Sygdom, der ligger forud, dækkes ikke.

Forsikringen dækker ikke tab som følge af påbudt karantæne uden, at der er påvist sygdom hos den forsikrede.

Sygedagpenge fra kommunen

Som en del af regeringens hjælpepakker kan selvstændige nu få lønrefusion eller sygedagpenge fra første sygedag, hvis de er syge med coronavirus og derfor ikke kan arbejde. Det gælder både, hvis man er uarbejdsdygtig på grund af coronavirus, eller fordi man er i anbefalet karantæne på grund af forhøjet risiko efter hjemkomst fra andre lande, hvor sygdommen huserer.

Du kan læse mere om hjælpepakkerne her.

Har du spørgsmål til, hvordan du er forsikret under corona, så er du velkommen til at kontakte forsikringsmægler Peter Quitzau fra DLBR Forsikringsmægler.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV