skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Coronavirus: Overblik Over Hjælpepakker Til Erhvervslivet

Coronavirus: Overblik over hjælpepakker til erhvervslivet

Stort set alle virksomheder bliver i en eller anden grad påvirket af coronavirus – nogle mere end andre. Her får du et overblik over hjælpepakkerne, og hvilke medarbejdere i VKST, der kan hjælpe netop dig og din virksomhed i den situation, du står i, uanset hvilken branche du arbejder i.

Kompensation til selvstændige og virksomheder med omsætningstab

Kompensation til selvstændige og virksomheder med omsætningstab

Hvis coronavirus har ført til et virksomhedstab på mindst 30 %, kan du som selvstændig med maksimalt 10 ansatte få kompensation. Den selvstændige skal eje mindst 25 % af virksomheden og selv arbejde i den. Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan søge kompensation for 3-4 måneder fra den 9. marts og frem til den 31. august

Læs mere om kompensation for omsætningstab.

Brug for hjælp til dette?

Din kontakt i VKST inden for denne hjælpepakke:

Mie Nøhr AndersenBente Poulsen, Jens Fog Larsen eller Ib Sonne Ravn

Midlertidig lønkompensation til virksomheder

Midlertidig lønkompensation til virksomheder

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, som virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus.

Ordningen gælder virksomheder, som står over for at skulle afskedige 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Ordningen vil gælde fra og med den 9. marts til og med den 9. juni 2020.

 

Læs mere om lønkompensation.

 

Brug for hjælp til dette?

Din kontakt i VKST til denne hjælpepakke:

Heidi Rosenkilde Larsen eller Ib Sonne Ravn

Forretningsaftaler og kontrakter

Forretningsaftaler og kontrakter

Coronavirus kan påvirke din handel med andre virksomheder, uanset om du køber eller sælger til andre. Sæt dig ind i de kontraktlige forpligtigelser, som du har indgået, og orienter dig i bestemmelser om misligehold, herunder også force majeure.

Force majeure kan defineres som en udefrakommende og uforudset begivenhed, der gør, at en aftalepart ikke kan opfylde sine forpligtigelser. Begivenheden skal desuden være af en sådan art, at selv ikke forsvarlige forholdsregler efter almindelig erfaring kunne have sikret opfyldelse.
.

Her kan du læse mere om, hvordan du er stillet i forbindelse se med handler og kontrakter.

Brug for hjælp til dette?

Din kontakt i VKST til denne hjælpepakke:

Jakob Engell Weber

Sygedagpenge fra 1. fraværsdag pga. coronavirus

Sygedagpenge fra 1. fraværsdag pga. coronavirus

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til og med den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere som følge af coronavirus.

Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende en udvidet ret til sygedagpenge for fravær pga. coronavirus.

Det betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første sygefraværsdag for ansatte, der er syge, antages at være syge eller i karantæne pga. coronavirus.

Læs mere om de udvidede muligheder for refusion mm.

Brug for hjælp til dette?

Din kontakt i VKST til denne hjælpepakke:

Henrik Ringo og Sigrid Pedersen

Landbrugspraktikanter forlænges

Landbrugspraktikanter forlænges

Landbrugspraktikanter, der allerede er i Danmark, kan få forlænget deres eksisterende opholdstilladelse med yderligere 3 måneder.

Den forlængede opholdstilladelse gælder fra d. 25. marts og frem til 25. juni 2020.

Her kan du læse om tiltaget.

Brug for hjælp til dette?

Din kontakt i VKST til denne hjælpepakke:

Tove Goldbeck Jensen og Heidi Rosenkilde Larsen

Regler for medarbejdere, fravær m.m.

Regler for medarbejdere, fravær m.m.

Der kan opstå en række spørgsmål fx i forhold til børnepasning, fravær, afholdelse af ferie m.m., som arbejdsgivere skal forhold sig til.

Se her, hvad du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på i forbindelse med fravær hos medarbejdere.

Brug for hjælp til dette?

Din kontakt i VKST til denne hjælpepakke:

Heidi Rosenkilde Larsen og Tove Goldbeck Jensen

Restriktioner på indrejse

Restriktioner på indrejse

Det vil alene være muligt at krydse grænsen med et anerkendelsesværdigt formål. Det kan fx være, hvis personer bor eller arbejder i Danmark, eller hvis personer skal levere varer og tjenesteydelser i Danmark.

Derfor kan dine medarbejdere stadig krydse grænsen og du kan modtage og levere tjenesteydelser og varer.

 

Læs mere om regler for indrejse her.

Brug for hjælp til dette?

Din kontakt i VKST til denne hjælpepakke:

Tove Goldbeck Jensen og Heidi Rosenkilde Larsen

Arbejdsdeling som alternativ til afskedigelser

Arbejdsdeling som alternativ til afskedigelser

En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser, og som derfor er særlig relevant i denne periode, hvor alt er ændret pga. coronavirus.

I en række overenskomster er der adgang til at etablere arbejdsfordeling. På områder, hvor der ikke er overenskomst, kan der indgås en kollektiv aftale mellem arbejdsgiver og ansatte.

Læs mere om mulighederne for arbejdsdeling her.

Brug for hjælp til dette?

Din kontakt i VKST til denne hjælpepakke:

Heidi Rosenkilde Larsen

Udskydelse af betalingsfrister for AM-bidrag og A-skat

Udskydelse af betalingsfrister for AM-bidrag og A-skat

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalinger for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder.

Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, men ikke indberetningen til eIndkomst.

Læs mere om udskydelse af betalingsfristerne her.

Brug for hjælp til dette?

Din kontakt i VKST til denne hjælpepakke:

Kontakt din økonomikonsulent

Udskydelse af betalingsfristen for B-skat

Udskydelse af betalingsfristen for B-skat

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidig forlænget med to måneder.

Dermed bliver april og maj helt fri for betaling af B-skat mv.

Læs mere om udskydelse af betalingsfristerne her.

Brug for hjælp til dette?

Din kontakt i VKST til denne hjælpepakke:

Kontakt din økonomikonsulent

Indberetning af gødningsregnskab 2018/19

Indberetning af gødningsregnskab 2018/19

På grund af coronavirus er fristen for indberetning af gødningsregnskab forlænget til den 30. april 2020.

Se information fra Landbrugsstyrelsen her.

Brug for hjælp til dette?

Din kontakt i VKST til denne hjælpepakke:

Kontakt din Planteavlskonsulent

Indberetning af sprøjtejournal

Indberetning af sprøjtejournal

På grund af coronavirus er fristen for indberetning af sprøjtejournal forlænget til den 30. april 2020.

 

Se information fra Miljøstyrelsen her.

Brug for hjælp til dette?

Din kontakt i VKST til denne hjælpepakke:

Kontakt din Planteavlskonsulent.

Kompensation for faste udgifter

Kompensation for faste udgifter

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

Du skal have et omsætningstab på minimum 35% for at kunne modtage støtten. Ordningen vil dække udgifter i perioden fra den 9. marts til den 31. august 2020 – men skal du søge kompensationen, skal du gøre det hurtigst muligt inden d. 31. august, da det tager lang tid.

Læs mere om mulighederne for at få faste udgifter dækket.

Brug for hjælp til dette?

Din kontakt i VKST til denne hjælpepakke:

Ib Sonne Ravn, Mie Nøhr AndersenBente Poulsen

Er du i tvivl?

Som virksomhedsejer står du hver dag i mange situationer, hvor coronavirus har ændret hverdagen, eller hvor selve grundlaget for din virksomhed er usikkert.

Du kan hente hjælp hos en række af VKST’s konsulenter og rådgivere. Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte i forhold til din konkrete situation, er du velkommen til at kontakte ledelsesrådgiver Tove Goldbeck Jensen eller økonomirådgivere Mie Nøhr Andersen og Henrik Ringo.

Læs mere

Der kommer løbende nye tiltag i forbindelse med corona-situationen, og derfor kan du hele tiden finde sidste nyt på eksempelvis Virksomhedsguiden, hvor alle tiltag og spørgsmål vedrørende virksomheder er samlet.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV