De nyeste regler for pligtige efterafgrøder

17. juni 2021

Økologer skal have pligtige efterafgrøder, ligesom de konventionelle. Fra i år er det muligt at vælge efterafgrøder med 25% bælgplanter, som alternativ til pligtige efterafgrøder. Der er dog en række krav, som skal opfyldes.

 Som noget nyt, må du i år bruge klinte, morgenfrue og hjulkrone i dine pligtige efterafgrøder. Det er dog ikke arter, som vi anbefaler, da vi ikke kender dem i marken og kunne frygte at de udviklede sig til ukrudt. På billedet ses klinte (lilla blomster) og morgenfrue (orange blomster). Hjulkrone er de fjerformede blade i midten af billedet.

 Regler for pligtige efterafgrøder:

  • Du må anvende følgende afgrødetyper: Korsblomstrede afgrøder, korn, rent græs uden kløver, honningurt, cikorie, klinte, hjulkrone, morgenfrue og frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde
  • Skal dække 10,7% el. 14,7% af dit efterafgrødegrundareal alt efter om du bruger over eller under 80 kg N/ha i husdyrgødning
  • De skal senest være etableret 1. august 2021
  • Korsblomstrede afgrøder, klinte, hjulkrone, morgenfrue, honningurt, almindelig rug, stauderug, hybridrug, vårbyg og havre kan dog etableres frem til og med 20. august 2021
    • Der er for denne gruppe af afgrøder mulighed for at udskyde etableringstidspunktet frem til og med 7. september mod et ekstra træk i kvoten.
  • Efterafgrøderne må ikke destrueres før 20. oktober 2021
  • Udlæg i majs må dog tidligst destrueres 1. marts 2022

 

  • Husk at indberette dine pligtige efterafgrøder senest d. 10. september via skemaet ’Gødningskvote- og efterafgrødeberegning’ Tast-Selv. Har du benyttet dig af sen etablering eller alternativer, som f.eks. brug af bælgplanter i de pligtige efterafgrøder, skal det også indberettes.

Nu må du have bælgplanter i de pligtige efterafgrøder

Som noget nyt i år, må du anvende blandinger med 25% bælgplanter som alternativ til pligtige efterafgrøder. Der følger dog en række krav med.

Ekstra kvotetræk

Du vil få et træk i kvoten på 50 kg N/ha pligtig efterafgrøde med bælgplanter mod 25 kg N/ha eller 17 kg N/ha (alt efter om du bruger over eller under 80 kg N/ha i husdyrgødning) for en pligtig efterafgrøde uden bælgplanter. Det er altså knap halvdelen af forfrugtsværdien for en vellykket kvælstoffikserende efterafgrøde, som ryger på kvotetræk. Du skal derfor overveje om det er bedre at bruge dine pligtige efterafgrøder uden bælgplanter de steder, hvor der er kvælstof tilbage i jorden. På den måde kan du etablere frivillige kvælstoffikserende efterafgrøder, hvor du har brug for kvælstoffet og slippe for det ekstra kvotetræk.

Du må kun bruge færdige købeblandinger

Derudover må du kun bruge færdigblandet efterafgrødeblandinger med et dokumenterbart indhold på maks. 25% bælgplanter (baseret på frøantal) fra en foderstofforretning, frøfirma eller lignende. Blandingen må bestå af følgende arter: Alsikkekløver, blodkløver, esparsette, gul rundbælg, gul stenkløver, hvidkløver, hvid stenkløver, kællingetand, lucerne, rødkløver og vintervikke.

Kløvergræsblandingerne 24, 26, 36, 55 og 56 opfylder de nye krav. Derudover er frøfirmaerne i gang med at lave nye blandinger af pligtige efterafgrøder med 25% bælgplanter til såning efter høst.

Senere destrueringstidspunkt

En pligtig efterafgrøde med 25% bælgplanter skal senest være etableret d. 20. august, men med samme mulighed for senere etablering mod et kvotetræk. Du må derimod først destruere en pligtig efterafgrøde som indeholder bælgplanter efter d. 1. februar 2022. Det kan give stor usikkerhed på de tungere jorde, da ikke alle vintre tillader en god pløjning efter d. 1. februar.

Yderligere oplysninger kontakt Ninna Rieper Boesen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.