skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Den Nye Ejendomsvurdering Lader Vente På Sig – Brug Tiden Fornuftigt

Den nye ejendomsvurdering lader vente på sig – brug tiden fornuftigt

Den nye vurderingslov er trådt i kraft, men de nye vurderinger lader vente på sig. Ventetiden kan bruges fornuftigt for dig, der overvejer at sælge i en familiehandel i den nærmeste fremtid.

Vurderingerne for ejerboliger forventes at komme til sommer, mens vi skal helt hen til 2022 før den nye vurdering af landbrugs- og skovejendomme kommer.

Ny vurdering kan gøre det mindre attraktivt at lave generationsskifte

Da de nye ejendomsvurderinger forventes at lægge sig tæt op ad den reelle handelsværdi, kan man forvente, at grundlaget for at overdrage fast ejendom mellem familiemedlemmer vil blive markant højere.

Nogle vil opleve, at den nye offentlige ejendomsvurdering vil stige i en sådan grad, at den økonomiske fordel ved at foretage et generationsskifte vil blive mindre – også selvom man nu kan sælge til +/- 20 pct. af ejendomsvurderingen.

Derfor kan det være en fordel at lave et generationsskifte, inden de nye vurderinger kommer – afhængigt af, hvad man forventer, den enkelte ejendom vil stige til. Fordele og ulemper skal dog beregnes ud fra den enkelte ejendom og familiens samlede økonomi.

Mindre landbrug skal passe på med at sælge jord fra

Vurderingsloven har indbygget en overgangsregel, der betyder, at den træder i kraft for den enkelte ejendom, når ejendommen sælges. Overgangsreglen skal man aktivt vælge til, og har man gjort det, kan selv meget små ændringer af ejendommen betyde, at ejendommen tages ud af overgangsordningen.

Særligt for mindre ejendomme kan det være fristende at sælge et stykke jord. Hvis man har tilvalgt overgangsordninger, skal man være påpasselig med dette.

Konsekvensen kan nemlig være, at du kommer under den grænse, hvor SKAT vurderer din ejendom som et landbrug – en grænse, der bliver mere og mere flydende. Dermed bliver det mere usikkert, hvad der kan trækkes fra i driften, og den dag, du skal sælge, kan du stå dårligere i forhold til potentielle købere, for de skattemæssige fordele ved at købe et landbrug er væk.

Bolig eller landbrug?

Mindre landbrug, der før var vurderet som landbrug, kan med den nye vurdering blive vurderet som boliger – alt efter areal og intensiteten i driften. Det vil betyde en væsentlig højere ejendomsskat, men på den anden side vil ejendommen kunne sælges skattefrit.

Modsat vil en ejerbolig, der overgår til landbrug, få væsentlig lavere ejendomsbeskatning, men vil nu være ejendomsavancebeskattet.

Kontakt din rådgiver

Hvilke konsekvenser den nye vurdering kan få for den enkelte, er individuelt for hver ejendom, derfor bør du kontakte din økonomi- eller ejendomsrådgiver, hvis du går med overvejelser om generationsskifte eller at sælge hele eller dele af din ejendom.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV