skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Den Nye Ferielov: Hvad Betyder Den For Dig Og Dine Ansatte

Den nye ferielov: Hvad betyder den for dig og dine ansatte

De fleste har hørt, at der kommer en ny ferielov. Spørgsmålene er selvfølgelig mange, men VKST giver dig et overblik over den nye ferielov, og hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig. Den nye ferielov træder i kraft 2020, så der er tid til at sætte sig ind i de nye regler.

Nuværende ferieregler – forskudt ferie

De nuværende ferieregler bygger på forskudt ferie, hvor man som lønmodtager optjener ferie fra kalenderåret. Den ferie man har optjent sidste år kan først afholdes fra maj året efter og 12 måneder frem.

Det betyder, at elever og nyuddannet først kan afholde ferie op til 16 måneder efter, at de har fået deres første job.

Den nye ferielov – samtidighedsferie

Den nye ferielov bygger på samtidighedsferie, hvilket vil sige at man kan holde ferie i takt med, at man optjener ferie. Ferien kan afholdes til 4 måneder efter, at ferieåret er slut. Man har ret til samme antal feriedage som i dag.

Formålet med den nye ferielov er at give nye personer på arbejdsmarkedet ret til at holde betalt ferie fra starten af deres ansættelse.

Overgang fra den nuværende ferielov til den nye ferielov

I og med at den nye ferielov træder i kraft d. 1.september 2020, er der indført en overgangsperiode som starter d. 1. januar 2019 og varer indtil d. 1. september 2020. Overgangsperioden skal sikre at overgangen mellem den nuværende ferielov og den nye ferielov sker så smidigt som muligt.

I overgangsperioden vil lønmodtageren både optjene ny ferie og have ferie til gode efter den gamle ferielov. Det betyder, at man får optjent to års betalt ferie (svarende til ti uger) i det første år i den nye ferielov.

For at du som arbejdsgiver ikke kommer til at stå i den situation, at du skal udbetale den ekstra optjente ferie eller at medarbejdere skal have ekstra ferie, bliver den ekstra optjente ferie ”indfrosset”. Det betyder, at den ferie som er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 ikke kan afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Dine medarbejdere afholder ferie, der er optjent efter den nye ferielov.

Figuren nedenfor viser et overskud, der vil være når lønmodtageren får ret til at holde den ferie, der bliver optjent med samtidighedsferie.


(Kilde: Regeringen)

Nedenfor giver vi dig et overblik over, hvad den nye ferielov betyder for dig som arbejdsgiver, og hvad du skal gøre, hvis dine medarbejdere er timelønnet, fastansatte, funktionær, ny på arbejdsmarkedet eller elev.

Hvad betyder overgangsperioden for dig som arbejdsgiver?

Som arbejdsgiver skal du indbetale den ekstra ferie, som medarbejderne optjener i overgangsåret til Lønmodtagernes Feriefond for Tilgodehavende Feriemidler (LFTF). Det skal du tage højde for i din økonomi og lønbudgetter.

Hvad gør jeg, hvis jeg har en dansk medarbejder? (Timelønnet)

Har du en dansk medarbejder, der er timelønnet, er der ikke nogen ændringer i forhold til det du gør i dag. Du skal derfor forsætte med at indberette feriepenge til FerieKonto. De feriemidler der optjenes i ”frysningsperioden” fra 1. september 2020 til 31. august 2020 skal indberettes til FerieKonto som sædvanlig. Det er er FerieKonto som står for at overføre dem til Lønmodtagernes Feriefond for Tilgodehavende Feriemidler (LFTF).

Hvad gør jeg, hvis jeg har en udenlandsk medarbejder? (Timelønnet)

Har du en udenlandsk medarbejder, indtjener medarbejderen også feriepenge i ”frysningsperioden”. Hvis medarbejderen rejser hjem, kan de først ansøge om de indfrosset feriemidler efter d. 1. oktober 2021. En udenlandsk medarbejder kan først få sine feriepenge udbetalt, når medarbejderen rejser hjem og bliver i sit hjemland. Arbejdsgiveren skal indberettes til LFTF som arbejdsgiver gør hos sine andre medarbejder inden 31. 12 2020.

Hvad gør jeg, hvis jeg har fastansatte?

Har du en funktionær (fastansat) som har ferie med løn, så skal arbejdsgiver tage stilling til senest d. 31. december 2020 om de indfrosne feriemidler enten skal forblive i virksomheden og administreres af virksomheden i forhold til lønudvikling eller om feriepengene skal afregnes med det fulde beløb for perioden (25 dages ferie bruttobeløb) til Lønmodtagernes Feriefond for Tilgodehavende Feriemidler. Du kan se videoen her, som forklarer de væsentlige detaljer omkring en funktionæransat, og hvordan du håndterer de indfrosne midler.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal have nyuddannet ansat?

For en nyuddannet gælder de samme regler som hvis du har en fastansat. Men hvis en nyuddannet starter i din virksomhed d. 1. september har den ansatte ret til at afholde 2,08 dages ferie allerede d. 1. oktober 2020.

Men har du ansat en nyuddannet, som først kommer på arbejdsmarkedet d. 1. maj 2020 og ikke har optjent ferie fra andre arbejdsgivere, ville den nyuddannet medarbejder kunne søge feriedage hos Lønmodtagernes Feriefond for Tilgodehavende Feriemidler. Det kan bruges i det korte ferieår, som løber fra d. 1. maj 2020 og til d. 30. september 2020. Den nyuddannede vil kunne søge op til 16 dage afhængigt af, hvor langt man er inde i det korte ferieår.

Hvad gør jeg, hvis jeg har en elev ansat?

Har du ansat en elev med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser, har eleven ret til betalt ferie i 5 uger den første og anden ferieperiode efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Som arbejdsgiver betaler du løn under ferien i det omfang, at eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Er eleven ansat i perioden 1. september til 31. oktober 2020, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 5 uger i ferieåret.

Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden 1. november – 30. juni 2021, har eleven en tilsvarende ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.

Vil du vide mere?

Er du i tvivl om, hvad den nye ferielov kommer til at betyde for dig, som arbejdsgiver? Så er du velkommen til at kontakte VKST.
Kunne du bruge lidt flere informationer om den nye ferielov, så kan du se videoen her.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV