Denne uges friskprøver i græs

20. maj 2022

Der er i denne uge blevet høstet rigtig meget græs og hvis vejret tillader det er 1. slæt forhåbentlig i hus hos alle inden næste weekend. Dette bliver derfor sidste uge med udtagning af friskprøver.


Mandag d. 16. maj er der igen udtaget friskanalyser hos mælkeproducent på Østlige Øer, resultaterne ses i tabel 1 og 2. Der er desuden udtaget prøver for Seges i 3 slætmarker og 2 lucernemarker, hvor vi kan følge udviklingen fra forrige uge.

I tabel 1 er anført resultaterne for de 5 friskprøver, der er udtaget i slætgræs. Som det ses, er der sket et betydeligt fald i fordøjeligheden af organisk stof, på omkring 5% og denne hurtige udvikling er helt sikker fortsat siden i mandags, da vi har haft relativt varme nætter.

Hvor der endnu ikke er høstet, bør det derfor ske hurtigst muligt, når vejret tillader det, i bladning 45, 47, 49 og tilsvarende blandinger. Mens vi fortsat ser en høj fordøjelighed i de mere rajgræsbasseret blandinger som 42 og afgræsningsblandinger.


I tabel 2 ses resultaterne fra friskprøver udtaget i lucerneblandinger. I alle marker blev der også udtaget analyse mandag d. 9. maj og vi har derfor et godt billede af udviklingen.

I lucerneblandingerne er faldet i fordøjelig organisk stof noget mindre end i slætblandingeren, varierende fra 1-2 %. Det har tidligere varet almindelig praksis at lucerne blev høstet 8-10 dage efter 1. slæt græs, hermed har fordøjeligheden ofte været omkring 76. Men hvis lucerne skal udgøre en større andel af grovfoderet, bør det høstes når indholdet af organisk stof er 77-78, det vil sige nu.

Den store andel af bælgplanter i lucerneblandingen medfører at der ikke ses store variationer i proteinprocenten fra uge til uge.

Yderligere oplysninger kontakt Planteavlsrådgivningen  Gitte Rasmussen og Kvægrådgivningen  Jesper Hagelund

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

2. oktober 2023

Nyt efterafgrødekort med større og flere krav til landmænd i Østdanmark

Politik

14. november 2023

Landbruget i Østdanmark får medhold af internationale eksperter: Der var fejl i vandplanerne