skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Denne Uges Friskprøver I Græs

Denne uges friskprøver i græs

Der er i denne uge blevet høstet rigtig meget græs og hvis vejret tillader det er 1. slæt forhåbentlig i hus hos alle inden næste weekend. Dette bliver derfor sidste uge med udtagning af friskprøver.


Mandag d. 16. maj er der igen udtaget friskanalyser hos mælkeproducent på Østlige Øer, resultaterne ses i tabel 1 og 2. Der er desuden udtaget prøver for Seges i 3 slætmarker og 2 lucernemarker, hvor vi kan følge udviklingen fra forrige uge.

I tabel 1 er anført resultaterne for de 5 friskprøver, der er udtaget i slætgræs. Som det ses, er der sket et betydeligt fald i fordøjeligheden af organisk stof, på omkring 5% og denne hurtige udvikling er helt sikker fortsat siden i mandags, da vi har haft relativt varme nætter.

Hvor der endnu ikke er høstet, bør det derfor ske hurtigst muligt, når vejret tillader det, i bladning 45, 47, 49 og tilsvarende blandinger. Mens vi fortsat ser en høj fordøjelighed i de mere rajgræsbasseret blandinger som 42 og afgræsningsblandinger.


I tabel 2 ses resultaterne fra friskprøver udtaget i lucerneblandinger. I alle marker blev der også udtaget analyse mandag d. 9. maj og vi har derfor et godt billede af udviklingen.

I lucerneblandingerne er faldet i fordøjelig organisk stof noget mindre end i slætblandingeren, varierende fra 1-2 %. Det har tidligere varet almindelig praksis at lucerne blev høstet 8-10 dage efter 1. slæt græs, hermed har fordøjeligheden ofte været omkring 76. Men hvis lucerne skal udgøre en større andel af grovfoderet, bør det høstes når indholdet af organisk stof er 77-78, det vil sige nu.

Den store andel af bælgplanter i lucerneblandingen medfører at der ikke ses store variationer i proteinprocenten fra uge til uge.

Yderligere oplysninger kontakt Planteavlsrådgivningen  Gitte Rasmussen og Kvægrådgivningen  Jesper Hagelund

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV