Der er stadig grund til at tro på dansk griseproduktion

21. februar 2023

På Årsmøde for Griseproducenter d. 7. marts 2023 vil økonomirådgiver i VKST Finn Skotte og landmand Rasmus Poulsen fra Høve i et indlæg kigge på de overordnede økonomiske forudsætninger for griseproduktion i Danmark og forudsætninger for fremtidig griseproduktion på bedriftsniveau.

Og ifølge Finn Skotte er der ingen grund til ikke at tro på dansk griseproduktion. Forklaringen kommer fra Finn Skotte i artiklen herunder.

Ønsker du at vide mere, kan du stadig tilmelde dig VKST’ Årsmøde for Griseproducenter 2023, hvor du kan møde og se oplæg af både Rasmus Poulsen fra Høve, der fortæller om, hvordan han spreder risikoen i sin virksomhed og arbejder med ledelsesstruktur. Du kan også møde iværksætter og virksomhedsejer Jesper Vollmer med sit oplæg “Tro, håb og hårdt arbejde.

Læs meget mere om årsmødet og se det fulde program og tilmeld dig på vores hjememside her: Årrsmøde for Griseproducenter 2023.

Griseregnskaber er bedre end deres rygte

Der er faktisk over den seneste opgjorte 5 års periode lavet særdeles fornuftige afkast i dansk griseproduktion i henhold til de årlige Business Check Gris opgørelser, som udgør en stor procentdel af alle danske griseregnskaber (SEGES).

I henhold til databasen har sohold (> 750 søer) haft en gennemsnitlig afkastningsgrad på: 12% og TOP 10 en afkastningsgrad på: 24%.

I henhold til databasen har slagtegrisehold (> 12.000 slagtegrise) haft en gennemsnitlig afkastningsgrad på: 14% og TOP 10 en afkastningsgrad på: 29%.

Der har således efter aflønning af alle indsatsfaktorer (inkl. ejeraflønning) for både sohold og slagtegrisehold været en særdeles pæn profit i forhold til en gennemsnitlig lånerente på niveau: 3%.

Når afkastningsgraden er højere end lånerente, er det Good Business.

Når afkastningsgraden er højere end lånerente, er det Good Business.

Det er også værd at bemærke, at TOP 10 har dobbelt så høje afkast som gennemsnit. Det er dog værd at bemærke, at der selv på gennemsnitsniveau har været et betydelig nettoprovenu.

Griseregnskaber 2022

Griseregnskaber 2022 er i forhold til foreløbige opgørelser tillige markant bedre, end mange har frygtet.

2022 har været et år, hvor en god harmoni mellem griseproduktion og markbrug har været meget afgørende for den samlede bundlinie

Indtjeningen fra griseproduktionen har dog i mange regnskaber været presset i 2022, men den totale bundlinie er blevet reddet af bidrag fra den tilhørende markdrift.

2022 har været et år, hvor en god harmoni mellem griseproduktion og markbrug har været meget afgørende for den samlede bundlinie.

Det giver meget stor værdi for griseholdet at kunne hente kornforsyning i egen markdrift, og det giver meget markant merværdi i markbrug at kunne hente gødningsstoffer i gylletanken.

Det vil imidlertid for smågriseproducenter være meget afgørende for indtjening i 2022, om der er afregnet på dansk smågrisenotering eller eksportnotering med betydelig negativ indflydelse fra eksportpris.

Der vil på årsmødet blive vist regnskabstal 2022 for både soholdere og slagtegriseholdere.

Forventninger til griseregnskaber 2023

Det vil som verden ser ud pt. tillige i 2023 været meget afgørende med harmoni mellem mark og stald og for soholdere, om der afsættes på dansk smågrisenotering eller eksportnotering.

Landsforeningen af Danske Svineproducenter (v. Markus Fiebelkorn) har i seneste prognose (31. januar) en markant opjusteret puljenotering (eksport) i 2023 på: 560 kr. pr. smågris, mens seneste prognose fra SEGES opererer med en forventet beregnet dansk smågrisenotering i 2023 på: 504 kr.

Rasmus Poulsen fra Høve

”Landbrug gennem generationer” – står der i logoet for Rasmus’ landbrugsvirksomhed.

Rasmus har over de seneste år overtaget ejendomme og den fulde aktivitet i det tidligere Poulsen I/S.

Landmanden fra Høve vil på årsmødet give os et indblik i hans tanker vedrørende drift af den daglige virksomhed og hans overordnede tanker for udvikling af bedriften på sigt.

Rasmus driver i dag to sites med henholdsvis 1.400 og 900 årssøer med salg af 30 kilos smågrise til eksport. Han driver sit markbrug i et fællesskab med to andre virksomheder med til sammen godt 1.000 ha.

Som et ekstra ben i virksomhed driver Rasmus også en udlejningsaktivitet på yderligere to sites, og han forventer inden for de kommende år tillige at skulle ud på en grøn rejse i forhold til nye initiativer for grøn omstilling.

Rasmus Poulsen driver en spændende og inspirerende virksomhed, og du kan høre meget mere om det og få en indsigt i hans virksomhed, ligesom du kan høre alle de andre spændende oplæg på Årsmødet.

Læs meget mere om årsmødet og se det fulde program og tilmeld dig på vores hjememside her: Årrsmøde for Griseproducenter 2023.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.