skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Det Er Ikke For Sent At Så Pligtige Efterafgrøder

Det er ikke for sent at så pligtige efterafgrøder

Det ustabile vejr har forsinket høsten mange steder, og det har i nogle tilfælde været svært at overholde fristen for rettidig såning af pligtige efterafgrøder 20. august. Tag fat i din økologikonsulent, hvis du har sået dine efterafgrøder efter d. 20. august eller har flyttet dem til en anden mark end planlagt.

Hvis du har etableret pligtige efterafgrøder skal de – uanset såtidspunkt – indberettes i tast-selv inden d. 10. september.

Det er er stadig muligt at etablere pligtige efterafgrøder frem til 7. september

Hvis du sår pligtige efterafgrøder efter d. 20. august, nedsættes din kvælstofkvote i 2021/2022. Reduktionen i kvælstofkvote afhænger af, hvor meget organisk gødning der blev udbragt i planperioden 2019/2020. Uanset såtidspunkt er eftervirkningen af efterafgrøder den samme, da forskellen i eftervirkning er medregnet i kvotereduktionen i tabellen. Kravet om eftervirkning er 25 kg N/ha, hvis der er udbragt over 80 kg N/ha i organisk gødning og eller 17 kg N/ha.

Alternativ til etablering af pligtige efterafgrøder er træk i din kvælstofkvote

Hvis du ikke etablerer dine pligtige efterafgrøder (og indberetter dem i tast-selv inden d. 10. september) får du et træk i din kvælstofkvote 2021/2022 afhængig af, hvor meget organisk gødning der blev udbragt i planperioden 2019/2020.

Destruktionsdato for pligtige efterafgrøder er 20. oktober

Pligtige efterafgrøder må tidligst destrueres d. 20. oktober. Pligtige efterafgrøder skal efterfølges af en vårsæd. Hvis du benytter dig af muligheden for blanding med kvælstoffikserende arter, udskydes destruktionsdatoen til 1. februar.

Kontrol af etablering

Hvis en kontrol viser et mindre areal med pligtige efterafgrøder, end der er tilmeldt den 10. september, vil det kunne give en bøde. I visse situationer kan det også give KO-sanktion, hvis det ikke tydeligt kan ses, at man har gjort alt hvad man kan for at etablere efterafgrøder. Der vil ved kontrol af efterafgrøder bliver taget højde for, om efterafgrøderne er sået før eller efter den 20. august. Efterafgrøderne vil blive kontrolleret efter nedenstående ”trappemodel”

Alle tabeller er fra ”Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag 2021/2022”

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_efterafgroeder_og_dyrkningsrelaterede_tiltag_2version_juni_2021.pdf

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV