skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Følgende legater, der administreres af DLS, kan ansøges inden 24. maj 2019. 

Bondes og Ringsings Mindefond

Legatet uddeles til støtte til den faglige uddannelse af unge landmænd m/k i landbrugsfaget i tilfælde, hvor disse ikke selv er i stand til at afholde udgifterne, der er forbundet hermed. Ansøgere fra Øster og Vester Ulslev området og tidligere Nysted Kommune har fortrinsret.

Carlsfeldt Ungdomslegat

Legatbestyrelsen for Carlsfeldt Ungdomslegat uddeler legatportioner til landmænd, der har etableret sig inden for de sidste tre år, samt til kvinder der har giftet sig med en landmand inden for samme tidsrum. Ansøgere skal være bosat på Falster.

Falsters Landboforenings Jubilæumslegat

uddeles én gang om året til støtte for unge, der skal være i gang med en videregående teoretisk uddannelse inden for landbrugserhvervet. Kun ansøgere, der har nær familiemæssig tilknytning eller stammer fra Flauenskjold eller Tillitse sogne samt Falsters Landboforenings oprindelige virkeområde, vil kunne komme i betragtning til legatet.

Ansøgningsblanketer skal rekvireres hos VKST på mail: rij@vkst.dk og ansøgning skal sendes inden den 24. maj 2019 til: VKST, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F., eller på mail til rij@vkst.dk


BNBO

I forbindelse med udpegningen af BNBO-områder i 2018 og Folketingets aftale om udlægning af pesticidfri zoner i BNBO-områderne, er der udarbejdet et kort, som viser beliggenheden og omfanget af BNBO-områderne.

Idet kortet rummer en stor mængde data og oplysninger som kan vises hver for sig og sammen, er der lavet et link til kortet, som udelukkende viser BNBO-områderne. Det eneste man skal gøre er at zoome ind på det område man ønsker at undersøge.

Ved at klikke her, kommer man ind på kortet.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV