skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

DLS´s bestyrelse slås politisk og fagligt for, at landmændene på Sydhavsøerne har de bedste produktionsvilkår.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen for en snak. Bestyrelsen deltager også gerne i ERFA-gruppemøder for en debat om DLS’s arbejde, rammevilkår og andet relevant for landbruget.

John Nielsen, formand for DLS
Medlem af Familielandbrugets sektionsbestyrelse og Landbrug&Fødevarers primærbestyrelse, DLS’s repræsentant i Guldborgsund kommunes Grønt Råd, repræsentant i VKST’s rådgivningsbestyrelse og Roskilde Dyrskues bestyrelse.
Kontakt:
2010 3044
jn@dlsyd.dk

Sara Wilken Jul Sørensen, Næstformand i DLS
Næstformand for DLS og repræsentant i VKST’s rådgivningsbestyrelse.

Kontakt:
2252 2604
wilken@dlsyd.dk

Jesper Tambour
Regionsudvalget for svin og medlem af praktikpladsudvalget, medlem af Roskilde Dyrskues bestyrelse.
Kontakt:
4060 2183
tambour@dlsyd.dk

Christian Henriksen
Formand for DLS’s deltidsudvalget, formand for Familielandbrugets Repræsentantskab for deltidslandmænd, medlem af familielandbrugets Sektionsbestyrelse og kontaktperson til 4H ØST
Kontakt:
4011 8048
chenriksen@dlsyd.dk

Jesper Øbo Johansen
Repræsentant i regionsudvalget for kvæg
Kontakt:
2093 6303
jjohansen@dlsyd.dk

 

Jens Bring

Jens Bring
Repræsentant i vandrådet for Østersøen, DLS’s repræsentant i bestyrelserne for Museum Lolland-Falster og Sølund Jordbrugsskole
Kontakt:
3025 1355
bring@dlsyd.dk

 

Jens Ringsing
Repræsentant i vandrådet for Østersøen, Repræsentant i VKST’s rådgivningsbestyrelse
Kontakt:
2383 8920
ringsing@dlsyd.dk

 

Morten Hansen
Repræsentant i Guldborgsund kommunes vandråd, bestyrelsesmedlem af Landbrug&Fødevarers Frøsektion, DLS’s repræsentant i Guldborgsund Kommunes grundvandsråd.
Kontakt:
6133 3026
mhansen@dlsyd.dk

Desuden repræsenteres DLS af en række lokale landmænd i f.eks Naturpark Maribosøernes brugerråd, Sølund Jordbrugsmuseum, Hjortevildtgruppen under naturstyrelsen, Vikarservice osv.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV