skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

I Danmark er der ca. 30.000 deltidslandbrug. Deltidslandmændene udgør både en stor andel af L&Fs medlemmer og en stor del af L&Fs medlemspotentiale.

I takt med, at antallet af fuldtidsbedrifter er gået tilbage, er deltidslandmændenes betydning for at sikre et godt liv på landet øget, og samtidigt varetager de også ofte rollen som vigtige ambassadører for landbrugserhvervet.

Deltidsudvalget i DLS samarbejder med deltidsudvalgene på Sjælland. På landsplan er DLS repræsenteret i Landsgruppen for deltidslandmænd, som inddrages i forberedelsen af to deltidslandsmøder, samt kommunikation af relevante nyheder til deltidsmedlemmerne mellem landsmøderne.

Behovet for et deltidsudvalg

Rigtig meget af den lovgivning, som regulerer landbruget i Danmark, påvirker alle landmænd, uanset om man driver et stort eller et lille landbrug, og uanset om man er fuldtidslandmand eller har en indtjening fra et andet erhverv.

På trods af det, findes der meget regulering, som er specielt relevant for deltidslandmændene.

Deltidsudvalget har bl.a. arbejdet med, at:

  • EU’s landbrugspolitik skal tage større hensyn til mindre landbrug. Kravet om etablering af flere afgrøder bør afskaffes for alle bedrifter under gennemsnitsstørrelsen i medlemslandet (i DK 60 ha)
  • EU’s landbrugspolitik skal blødes op på de grønne krav for de små bedrifter
  • tilskudsordninger skal være ubureaukratiske, og der skal arbejdes for, at tilskudsordninger (fx miljøteknologi) og arealtilskud (f.eks. arealtilskud og plejegræsordningen) under landdistriktsprogrammet bliver enkle og tilpasses, således at både små, mellemstore og store landbrug har mulighed for at få tilskud
  • der indføres bagatelgrænser i vurderingen af en overtrædelse af krydsoverensstemmelse og det efterfølgende støttetræk. Dette bør være proportionalt – også efter bedriftstørrelse
  • have konstant fokus på forbedring af virksomhedsskatteordningen, der på grund af komplekse regler kan være indviklede for landmændene og deres rådgivere at administrere
  • SKAT og domstolene i en årrække har set kritisk på virksomheder, der ikke lever op til relativt strenge krav om en rentabel forretning. Dette går bl.a. ud over deltidslandbrugene. Deltidsudvalget forsøger at påvirke SKAT til at være opmærksom på branchespecifikke forhold, og at man ikke straffer de virksomheder unødigt hårdt, som i forvejen har vanskeligt ved at opnå overskud

Udvalget

Christian Henriksen, Formand for DLS’s deltidsudvalg, Gårdrækkevej 2, Nørre Alslev. Tlf. 4011 8048 – byens@chh.dk

Lynge Pedersen, Skolevej 20, Maribo. Tlf. 5478 0575 – 4034 8575 – lynge.pedersen@dlgtele.dk

Søren Poulsen, Kredsvej 9, Nørre Alslev. Tlf. 616 20512 – poulsen@revgaard.dk

Flemming Madsen, Grønsundvej 604, Bogø. Tlf. 5589 4452 – 2088 3011 – madsen.flemse@yahoo.dk

Jens Kahr, Agrovej 1, Nykøbing F. Tlf. 5484 4124 –  3042 2236 – jak@vkst.dk 

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV