skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Dansk landbrug Sydhavsøerne er den eneste landbrugspolitiske organisation på Sydhavsøerne, og vi ser det som vores vigtigste opgave at kæmpe de lokale landmænds sag over kommunerne og staten.

Lolland, Falster og Møn

Lokalt indgår DLS bla. i grundvandsråd, vandråd, miljøråd og grønne råd, hvor vi har stor indflydelse på kommunernes politik og indsatser på natur og miljøområdet. Vi har en god og personlig kontakt til lokale politikere og embedsmænd, hvilket sammen med landbrugets enorme betydning for arbejdspladser og kommunernes økonomi, er med til at sikre gode lokale produktions- og udviklingsvilkår.

Gennem høringssvar, rådsarbejde o.a. er bla. kommuneplanerne generelt tilpasset således, at landbruget ikke begrænses i sine udviklingsmuligheder i det åbne land.

Vandløb

Vandløb og dræninger er helt centrale elementer i dyrkningen af landbrugsarealerne på Sydhavsøerne. Derfor har DLS brugt og bruger stadig mange ressourcer på at sikre at vandløbene er til for at aflede vand. Ud over at vi har fokus på kommunernes overordnede vandløbsarbejde og planlægning, har DLS stået for at få koordineret og i gang sat de vandløbslag, som i dag spiller en vigtig rolle i vandløbsarbejdet. Og DLS bakker op om vandløbslagenes arbejde.

Sommergrødeskæringerne er genindført i flere af kommunerne, i øvrigt som nogle af de eneste steder i landet, og vandløbsindsatser sker som hovedregel i godt samarbejde med lodsejerne.

Grundvand

I Danmark har man valgt ikke at rense vores drikkevand. Overordnet udgør landbrugets benyttelse af plantebeskyttelsesmidler ikke et problem for drikkevandet. Tidligere tiders meget store brug af bla totalmidlet Prefix af DSB, kommuner, husejere og vandværkerne har medført at en række vandboringer er blevet lukket.

DLS arbejder for at kommunerne, øger overvågningen i stedet for at udlægge pesticidfri områder. Flere overvågningsboringer vil i mange tilfælde give giver et bedre billede af grundvandets tilstand, end en række teoretiske betragtninger og modeller.

Vandplaner

Statens vandplaner har sat en ny standard for hvor mange ressourcer DLS og andre foreninger er nødt til bruge på at sikre landmændenes ret til at dyrke jorden. Det lykkedes DLS at få udtaget omkring 80% af de vandløb på Sydhavsøerne der i første omgang var med i vandplanen. Siden er en række indsatser i de resterende vandløb blevet fjernet.

Gennem deltagelse af både regionale og lokale vandråd, arbejder DLS for at det er lokal vandløbsviden der er udgangspunktet for de indsatser, der skal ske.

ØØL

Regionalt indgår DLS i Østlige Øers Landboforeninger (ØØL). Gennem et godt samarbejde med landboforeningerne i Region Sjælland, har vi i mange år formået at synliggøre de helt særlige forhold der gør sig gældende for de østdanske landmænd. Især på vandmiljøområdet er det lykkedes at få sat vores områdes helt særlige forhold på dagsordnen.

Det er også gennem ØØL, at DLS er medejer af Roskilde Dyrskue.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV