skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Følgende legater, der administreres af DLS, kan ansøges inden den 10. juni 2021

Bondes og Ringsings Mindefond

Legatet uddeles til støtte til den faglige uddannelse af unge landmænd m/k i landbrugsfaget i tilfælde, hvor disse ikke selv er i stand til at afholde udgifterne, der er forbundet hermed. Ansøgere fra Øster og Vester Ulslev området og tidligere Nysted Kommune har fortrinsret.

Ansøgningsskema: Ansøgning om tildeling af Bondes og Ringsings Mindefond

Carlsfeldt Ungdomslegat

Legatbestyrelsen for Carlsfeldt Ungdomslegat uddeler legatportioner til landmænd, der har etableret sig inden for de sidste tre år, samt til kvinder der har giftet sig med en landmand inden for samme tidsrum. Ansøgere skal være bosat på Falster.

Ansøgningsskema: Ansøgning om tildeling af Carlsfeldt Ungdomslegat

Falsters Landboforenings Jubilæumslegat

Uddeles én gang om året til støtte for unge, der skal være i gang med en videregående teoretisk uddannelse inden for landbrugserhvervet. Kun ansøgere, der har nær familiemæssig tilknytning eller stammer fra Flauenskjold eller Tillitse sogne samt Falsters Landboforenings oprindelige virkeområde, vil kunne komme i betragtning
til legatet.

Ansøgningsskema: Ansøgning om tildeling af Falsters Landbrugsforenings Jubilæumslegat

Ansøgningsblanket skal rekvireres hos VKST på mail: rij@vkst.dk og ansøgning skal sendes inden den 10. juni 2021 til: VKST, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F., eller på mail til rij@vkst.dk

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV