skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Seniorklubben blev oprettet i 2001 på initiativ af den daværende bestyrelse i SYDHAVSØERNES LANDBOFORENING.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe på fire, der udarbejdede en plan for klubben.

Målgruppen var, og er fortsat, fortrinsvis ældre landmænd m. ægtefæller/samlevere, men den er åben for alle interesserede. Også for fortsat aktive landbofamilier, og det er ingen betingelse at man også er medlem i DLSYD.

Det var fra begyndelsen tanken at tilbyde 6-8 årlige arrangementer af social- og kulturel karakter med udflugter, virksomhedsbesøg, foredrag, teaterture og rejser.
I dag består udvalget af 4 medlemmer valgt på klubbens årsmøde, der afholdes i marts måned, samt et medlem udpeget af DLSYD’s bestyrelse plus en suppleant, der ligeledes er valgt på årsmødet.

Seniorudvalget er organisationsmæssigt og juridisk et udvalg under DLSYD, og administreres fra landbocenteret i Øster Toreby, der varetager kasserer- og regnskabsfunktionen.

Interessen for Seniorklubben viste sig hurtigt større end forventet og aktivitetsniveauet er i dag oppe på 12-18 årlige medlemstilbud, der spænder vidt.
Lige fra foredrag til udenlandsrejser. Ofte må arrangementer dubleres for at dække efterspørgslen fra de ca. 460 medlemmer.

Medlemstilbuddene udsendes med post i halvårlige programmer til samtlige medlemmer, og kan også læses på DLSYD’s hjemmeside.

Nye medlemmer optages enten ved henvendelse til landbocenteret i Øster Toreby eller til et af udvalgsmedlemmerne.

For indeværende halvår ser Seniorklubbens program således ud:

  • 25. april 2018: Bustur til København med besøg i Mindelunden Ryvangen og Rosenborg Slot.
  • 23. maj 2018: Forårsudflugt med Museumsbanen fra Maribo til Bandholm og besøg i Hvedemagasinet.
  • 9.-17. juni 2018: Ferierejse med bus til Belgien.
  • 27. juni 2018: Herregårdstur til Sjælland med besøg på godserne: Falkensteen og Kragerup.
  • 25. juli 2018: Det traditionelle grill-arrangement. I år på Holgershåb ved Nr. Alslev.
  • 9. august 2018: Nørregade Teaters friluftsforestilling ”Doktor Zhivago” i Hyldalen, Maribo.
  • 10.-13. september 2018: Ferierejse til Bornholm.

SENIORKLUBBENS LEDELSE

Formand
Kr. Stausholm, Ravnstrupvej 24. 4853 Eskilstrup
Tlf. 5443 6204/4045 7788
Mail: stausholm@ost.tele.dk 

Næstformand 
Anni Skov, Kildegårdsvej 2. 4871 Horbelev
Tlf. 5444 5240/2462 5596
Mail: abskov@mail.dk

Sekretær
Fl. Bendixen, Fjordvej 20. 4990 Sakskøbing
Tlf. 5470 5333/ 6138 4291
Mail: flebe@dlgtele.dk

Udvalgsmedlemmer:
Lilian Olsen, Maribo landevej 14. 4970 Rødby
Tlf. 5460 1655/2191 6736
Mail: skovdal@olsen.mail.dk

Jens Bjarup, Østrigsvej 38. 4800 Nykøbing F
Tlf. 5493 2044/4026 7543
Mail: bjarup@mail.dk

Kasserer
Revisorassistent Rita Jensen, Landbocenteret,  Ø.Toreby
Tlf. 5484 0429
Mail: rij@vkst.dk

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV