skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Seniorklubben blev oprettet i 2001 på initiativ af den daværende bestyrelse i SYDHAVSØERNES LANDBOFORENING.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe på fire, der udarbejdede en plan for klubben.

Målgruppen var, og er fortsat, fortrinsvis ældre landmænd m. ægtefæller/samlevere, men den er åben for alle interesserede. Også for fortsat aktive landbofamilier, og det er ingen betingelse at man også er medlem i DLSYD.

Det var fra begyndelsen tanken at tilbyde 6-8 årlige arrangementer af social- og kulturel karakter med udflugter, virksomhedsbesøg, foredrag, teaterture og rejser.
I dag består udvalget af 4 medlemmer valgt på klubbens årsmøde, der afholdes i marts måned, samt et medlem udpeget af DLSYD’s bestyrelse plus en suppleant, der ligeledes er valgt på årsmødet.

Seniorudvalget er organisationsmæssigt og juridisk et udvalg under DLSYD, og administreres fra landbocenteret i Øster Toreby, der varetager kasserer- og regnskabsfunktionen.

Interessen for Seniorklubben viste sig hurtigt større end forventet og aktivitetsniveauet er i dag oppe på 12-18 årlige medlemstilbud, der spænder vidt.
Lige fra foredrag til udenlandsrejser. Ofte må arrangementer dubleres for at dække efterspørgslen fra de ca. 460 medlemmer.

Medlemstilbuddene udsendes med post i halvårlige programmer til samtlige medlemmer, og kan også læses på DLSYD’s hjemmeside.

Nye medlemmer optages enten ved henvendelse til landbocenteret i Øster Toreby eller til et af udvalgsmedlemmerne.

Medlemsbrev november 2020 – Til medlemmerne af sydhavsøernes landboseniorer

Du kan downloadet medlemsbrevet som PDF her.

Til medlemmerne i Landbrugets Seniorklub.

I disse tider, med restriktioner i vores sociale adfærd med forsamlingsforbud, som sandsynligvis er nødvendige for at begrænse smittespredning, er det begrænset, hvor megen aktivitet vi kan udøve til gavn og glæde for medlemmerne.

Det har jo været nødvendigt i løbet af året at aflyse en del af vores arrangementer. Vi må blot håbe på, at vi snart kan vende tilbage til mere normale tilstande.

Desværre har det været nødvendigt også at aflyse vores arrangement i Skt. Nikolaj Kirke i Nakskov den 2. december. Vi kunne nok gennemføre det i kirken, men det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt at få en aftale om et sted, hvor vi kan få kaffe og lagkage, med de gældende forsamlingsrestriktioner, hvilket vi beklager meget. De allerede tilmeldte har fået besked om aflysningen.

Vi er i gang med at planlægge vinterens og forårets aktiviteter, ud fra en betragtning og et håb om at tingene kan gennemføres.

Vi håber fortsat, at vi kan gennemføre vores ”nytårskur” hos Vin og Velsmag i Maribo den 13. januar. Der er i øjeblikket tilmeldt 37 deltagere, max. er 40, så der er stadig plads til enkelte. Alle tilmeldte vil få direkte besked.

Vi vil gerne gennemføre et foredrag onsdag den 10. februar i Landsbyen i Våbensted med Thomas Tram Pedersen, der har besøgt os før. Et foredrag med historier fra den nyere tid, og som denne gang vil foredrage over emnet, da krigen var tættest på, om forholdene under den kolde krig tilbage i 80 erne, og hvor specielt vores område var meget i fokus. Pris 100,- kr. inkl. Kaffe tilmelding nødvendig senest den 1. februar.

Årsmøde 2021

Vores årsmøde er planlagt til afholdelse i Bangs Have den 10. marts, med spisning og underholdning. I vil senere få tilsendt indbydelse med dagsorden m.m.

Vores sommerrejse til det Østlige Tyskland med Saksiske Schweiz og Dresden, som vi måtte aflyse i år, og som der var stor interesse for, vil vi, som tidligere omtalt, gennemføre i 2021 fra den 7. til den 13. juni. En del har forhåndstilmeldt sig, og er registreret. Andre der vil sikre sig plads på turen, bedes henvende sig til Rita Jensen på rij@vkst.dk eller 54840429. Vi har forhåndsreserveret til 45 personer på hoteller m.m.

Vores seniorklub, der nu har eksisteret i 20 år, og som har givet anledning til mange gode oplevelser, er blevet lidt grå i toppen, da mange af vores trofaste medlemmer har været med fra starten. Derfor ser vi nu et naturligt frafald. Hvis vi skal håbe på, at seniorklubben kan fortsætte fremadrettet, vil vi derfor bede de nuværende medlemmer om at gøre en indsats for den nødvendige fornyelse.

Derfor denne opfordring. Den eller de medlemmer, der får indmeldt nye, vil være kontingentfrie i 2021. De kan så vælge og forære de nye medlemmer det som en gave, således det bliver dem, der er kontingentfrie det første år. Kontingentet er på 150,- kr. for enlige og 300,- kr. for par. Nye medlemmer optages ved henvendelse til Rita Jensen, med angivelse af navn, adr. fødselsdag og år, da vi via medlemsregister får tilskud fra tipsmidlerne til alle over 65 år.

Er der i øvrigt nogle af de nuværende medlemmer, som gerne vil gøre en aktiv indsats for klubben, er en henvendelse meget velkommen på stausholm@post.tele.dk eller 40457788.

Dødsfald

Efter meddelelsen om, at Flemming Bendixen, efter længere tids sygdom, er afgået ved døden, vil vi mindes ham for hans store arbejde for seniorklubben igennem alle årene siden klubbens start for 20 år siden, som sekretær og ham der holdt styr på medlemslisten, regnskab og udsendelser til medlemmerne, har han været en uvurderlig hjælp.

Æret være Flemmings minde

Vi vil benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en glædelig tilstundende jul, samt et godt og helsebringende nytår, hvor vi håber på et aktivt år under mere normale tilstande.

Med venlig hilsen,

Landboseniorerne på Sydhavsøerne.
Kristian Stausholm / Rita Jensen

SENIORKLUBBENS LEDELSE

Formand

Kr. Stausholm, Ravnstrupvej 24, 4863 Eskilstrup
Tlf. nr. 5443 6204 / 4045 7788
Mail: stausholm@post.tele.dk

Sekretær og kasserer:

Rita Jensen, VKST, Agrovej 1, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F.
Tlf. nr. 5484 0429
Mail rij@vkst.dk

Næstformand:

Jens Bjarup, Slotsbryggen 20 1.th., 4800 Nykøbing F.
Tlf.nr. 5493 2044/4026 7543
Mail bjarup@mail.dk

Udvalgsmedlemmer:

Lilian Olsen, Maribo Landevej 14, 4970 Rødby
Tlf. nr. 5460 1655 / 2191 6736

Anni Skov, Kildegårdsvej 2, 4871 Horbelev
Tlf. nr. 5444 5240 / 2462 5596
Mail abskov@mail.dk

Ejner Jensen, Orebyvej 201, 4990 Sakskøbing
Tlf. nr. 2032 4056
Mail ejner@sejensen.dk

Suppleant:

Søren Hansen, A.P. Hansens vej 10, 4780 Stege
Tlf. nr. 5581 1015/2336 9680
Mail am-s@hansen.dk

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV