skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Seniorklubben blev oprettet i 2001 på initiativ af den daværende bestyrelse i SYDHAVSØERNES LANDBOFORENING.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe på fire, der udarbejdede en plan for klubben.

Målgruppen var, og er fortsat, fortrinsvis ældre landmænd m. ægtefæller/samlevere, men den er åben for alle interesserede. Også for fortsat aktive landbofamilier, og det er ingen betingelse at man også er medlem i DLSYD.

Det var fra begyndelsen tanken at tilbyde 6-8 årlige arrangementer af social- og kulturel karakter med udflugter, virksomhedsbesøg, foredrag, teaterture og rejser.
I dag består udvalget af 4 medlemmer valgt på klubbens årsmøde, der afholdes i marts måned, samt et medlem udpeget af DLSYD’s bestyrelse plus en suppleant, der ligeledes er valgt på årsmødet.

Seniorudvalget er organisationsmæssigt og juridisk et udvalg under DLSYD, og administreres fra landbocenteret i Øster Toreby, der varetager kasserer- og regnskabsfunktionen.

Interessen for Seniorklubben viste sig hurtigt større end forventet og aktivitetsniveauet er i dag oppe på 12-18 årlige medlemstilbud, der spænder vidt.
Lige fra foredrag til udenlandsrejser. Ofte må arrangementer dubleres for at dække efterspørgslen fra de ca. 460 medlemmer.

Medlemstilbuddene udsendes med post i halvårlige programmer til samtlige medlemmer, og kan også læses på DLSYD’s hjemmeside.

Nye medlemmer optages enten ved henvendelse til landbocenteret i Øster Toreby eller til et af udvalgsmedlemmerne.

Medlembrev juni 2020 – Til medlemmerne af sydhavsøernes landboseniorer

Læs medlemsbrevet som pdf her: Medlemsbrev Juni 2020

På et netop afholdt møde i udvalget, hvor vi har drøftet situationen omkring afholdelse af sommerens aktiviteter.

Her har vi besluttet følgende:

 • Turen d. 1.juli til Kattrup Gods og Strids Mølle er aflyst, da vi ikke må deltage mere end 50, og der er tilmelding af mere end 80 deltagere. Turen vil blive forsøgt gennemført næste år.
 • Vores Grillarrangement på Møn den 16. juli er ligeledes aflyst, da vi på det tidspunkt må være max. 100 deltagere. Af praktiske grunde kan arrangementet ikke gennemføres senere i år

Vi beklager naturligvis meget – og er kede af det på alles vegne, men vi håber på forståelse for, at vi vil følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer – og ikke løbe nogen risiko for smitte blandt vore medlemmer.

Til gengæld har vi besluttet følgende:

 • De i april aflyste ture til Masnedø for at få en orientering om byggeriet af den nye Storstrømsbro, vil blive gennemført med max. 28 deltagere pr. tur. Ved besøget deles gruppen op i 2, således at en gruppe hører indlægget, medens anden gruppe ser udstillingen, herefter byttes.
  • Tur 1. lørdag d. 4. juli kl. 14
  • Tur 2. søndag d.5. juli kl. 14.
   Husk ved tilmelding at angive hvilken dag i vil deltage, der serveres kaffe og kage, deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig, max. 28 deltagere pr. tur.
 • Onsdag den 12. august
  Tur til Roskilde Domkirke med efterfølgende frokost og bådtur på Roskilde Fjord med skibet Sagafjord. Prisen til dette er 600 kr. per person, med max. 50 deltagere. Der er nu tilmeldt 43 personer, hvorfor der så er enkelte ledige pladser.
 • Onsdag d. 19. August kl. 14,30.
  Til erstatning for det aflyste har vi aftalt den årlige madkurvstur, hvor vi kører selv, medbringende bord og stole, eftermiddagskaffe og madkurv, til Lundbygård Gods, 4750 Lundby, hvor vi mødes kl. 14.30. Vi får en orientering om godsets historie og drift.
  Lundbygård er Nordeuropas største producent af juletræer af nordmannsgran. Vi sidder i parken og drikker kaffen, inden vi får en rundvisning, hvorefter vi fortærer den medbragte mad. I tilfælde af indendørs vejr sidder vi inde. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig i tilfælde af begrænsninger i deltagerantal. Hvis ikke de tilmeldte hører noget, kan de trygt møde op.
 • 4 dages tur til Sønderjylland
  Seniorklubbens tur til Sønderjylland fra d. 15. til d. 18. september bliver gennemført. Der er p.t. tilmeldt 39. Er der flere, som vil med, vil vi forsøge at reservere flere pladser på hotellet. Vi skal under opholdet bo på Rudbøl Grænsekro, hvor vi har reserveret ½ pension, samt madpakker til frokost dag 2,3,og 4. Vi vil bruge dagene til naturoplevelser og fortællinger om grænselandet. De tilmeldte får en nærmere beskrivelse af turen sammen med opkrævning. Turen koster 3600,- kr. pr deltager i dobbeltværelse, eneværelse tillæg på 475,- kr. De, der har tilmeldt, sig er registreret.

Kalender:

 • Lørdag d. 4. juli, besøg ved den nye Storstrømsbro kl. 14,00 tilmelding inden 01-7 tur 1.
 • Søndag d. 5. juli besøg ved den nye Storstrømsbro kl. 14,00 tilmelding inden 01-7 tur 2.
 • Onsdag d. 12. august – Roskilde Domkirke og sejltur tilmelding inden 01-7
 • Onsdag d. 19. august. Besøg på Lundbygård Gods kl. 14,30. tilmelding inden 10-8
 • 15. til 18. september tur til Sønderjylland, nye tilmeldinger snarest

Tilmelding

Alle tilmeldinger bedes foregå til Rita Jensen, rij@vkst.dk eller 5484 0429.
Oplysninger i øvrigt: Kristian Stausholm stausholm@post.tele.dk. Eller 4045 7788

Æresmedlemmer af Seniorklubben

Forud for årsmødet d. 11 marts, havde vi i udvalget besluttet at udnævne Bodil og Flemming Bendixen til æresmedlemmer af Seniorklubben.

Da Flemming Bendixens helbredstilstand ikke tillod ham at deltage i årsmødet, og da Corona epidemien i mellemtiden kom i vejen, har det trukket noget ud med at overrække dem æresbeviset. Det lykkedes dog en dejlig sommerdag i maj måned, hvor hele udvalget var mødt på græsplænen ved plejehjemmet Kildebo i Sakskøbing, hvor Flemming har fået sig en lejlighed, og her fik overrakt æresbeviset til Bodil og Flemming.

Flemmings helbred er blevet bedre efter, at hans nervesystem var angrebet på grund af noget kemobehandling. Det gjorde, at han ikke kunne bruge hverken hænder eller ben. Han har det nu bedre, og har heldigvis bevaret sine sanser og sit gode humør.

Flemming har i alle årene siden seniorklubbens start for 20 år siden, været en uvurderlig hjælp. Han har som sekretær holdt styr på tingene – og været en stærk medvirkende årsag til, at vores seniorklub har udviklet sig til det, som den er i dag, og som har givet vore medlemmer mange gode oplevelser gennem alle årene.

På seniorklubbens vegne,
Kristian Stausholm

SENIORKLUBBENS LEDELSE

Formand

Kr. Stausholm, Ravnstrupvej 24, 4863 Eskilstrup
Tlf. nr. 5443 6204 / 4045 7788
Mail: stausholm@post.tele.dk

Sekretær og kasserer:

Rita Jensen, VKST, Agrovej 1, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F.
Tlf. nr. 5484 0429
Mail rij@vkst.dk

Næstformand:

Jens Bjarup, Slotsbryggen 20 1.th., 4800 Nykøbing F.
Tlf.nr. 5493 2044/4026 7543
Mail bjarup@mail.dk

Udvalgsmedlemmer:

Lilian Olsen, Maribo Landevej 14, 4970 Rødby
Tlf. nr. 5460 1655 / 2191 6736

Anni Skov, Kildegårdsvej 2, 4871 Horbelev
Tlf. nr. 5444 5240 / 2462 5596
Mail abskov@mail.dk

Ejner Jensen, Orebyvej 201, 4990 Sakskøbing
Tlf. nr. 2032 4056
Mail ejner@sejensen.dk

Suppleant:

Søren Hansen, A.P. Hansens vej 10, 4780 Stege
Tlf. nr. 5581 1015/2336 9680
Mail am-s@hansen.dk

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV