skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Seniorklubben blev oprettet i 2001 på initiativ af den daværende bestyrelse i SYDHAVSØERNES LANDBOFORENING.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe på fire, der udarbejdede en plan for klubben.

Målgruppen var, og er fortsat, fortrinsvis ældre landmænd m. ægtefæller/samlevere, men den er åben for alle interesserede. Også for fortsat aktive landbofamilier, og det er ingen betingelse at man også er medlem i DLSYD.

Det var fra begyndelsen tanken at tilbyde 6-8 årlige arrangementer af social- og kulturel karakter med udflugter, virksomhedsbesøg, foredrag, teaterture og rejser.
I dag består udvalget af 4 medlemmer valgt på klubbens årsmøde, der afholdes i marts måned, samt et medlem udpeget af DLSYD’s bestyrelse plus en suppleant, der ligeledes er valgt på årsmødet.

Seniorudvalget er organisationsmæssigt og juridisk et udvalg under DLSYD, og administreres fra landbocenteret i Øster Toreby, der varetager kasserer- og regnskabsfunktionen.

Interessen for Seniorklubben viste sig hurtigt større end forventet og aktivitetsniveauet er i dag oppe på 12-18 årlige medlemstilbud, der spænder vidt.
Lige fra foredrag til udenlandsrejser. Ofte må arrangementer dubleres for at dække efterspørgslen fra de ca. 460 medlemmer.

Medlemstilbuddene udsendes med post i halvårlige programmer til samtlige medlemmer, og kan også læses på DLSYD’s hjemmeside.

Nye medlemmer optages enten ved henvendelse til landbocenteret i Øster Toreby eller til et af udvalgsmedlemmerne.

Medlemsbrev februar 2021 

Du kan se nyhedsbrevet som PDF her – Februar 2021

Til medlemmerne af Landbrugets Seniorklub.

” det som lysner over vangen, er det aften rød, var monstro det svanesangen, som fra sundet lød. Ja, man kommer jo umiddelbart til at tænke på Hostrup’s højskolesang fra Vallekilde, når vi fortsat må opleve en nedlukning af samfundet, som i situationen nok er nødvendig, men for nogle kan være svær at komme igennem.

Hvad er denne brydningstid, er det skumring eller gry.

I Seniorklubben har vi jo, som alle andre, måttet indrette vort aktivitetsniveau på disse tider. Vi har dog i det forgangne år gennemført 2 besøg på det nye Storstrømsbyggeri. Vi har besøgt Roskilde Domkirke med efterfølgende bådtur og frokost på Roskilde Fjord, og vi har været på besøg med madkurv på Lundbygård. Vor tur til Sønderjylland i september med 48 deltagere, blev også gennemført med mange gode oplevelser. Alle øvrige planlagte aktiviteter har vi måttet aflyse.

Vi har i udvalget besluttet at kompensere vore medlemmer for de manglende aktiviteter ved at nedsætte kontingentet fra 150 kr. til 100 kr. i indeværende år, i håb om, at vi igen får mulighed for at tilbyde Jer et oplevelsesprogram, og i håb om, at I fortsat vil bakke arbejdet op. Den kommende medlemsopkrævning vil være rettet til denne beslutning.

Heldigvis er Seniorklubbens formue af en sådan størrelse, at vi kan tillade os det. Det er jo medlemmernes penge, der står på kontoen.

Vi har tidligere meldt ud, at vi ville holde årsmøde i Bangs Have d. 10. marts. Det har vi udskudt indtil videre, til vi får en afklaring på udviklingen, og hvornår vi får mulighed for at blive vaccineret.

Indtil videre holdet vi fast i at gennemføre turen til Dresden og Saksiske Schweiz fra den 7. til 13. juni. Bliver det nødvendigt at udsætte turen til senere, gør vi det. Meld Jer gerne til, uforpligtende indtil videre, så vi ved, om vi kan gennemføre turen. De tilmeldte vil så senere få besked sammen med turens program og pris.

I år vil vi forhåbentlig kunne gennemføre vores 4 dages tur i september, så også det kan I glæde Jer til.

På landsplan har Seniorklubberne tilbud om 2 rejser til det østlige USA i august og september. Er I interesseret så henvend Jer til Mols Rejser på 75871212 eller info@molsrejser.dk for bestilling af program og evt. tilmelding.

Da vi stadig har optimismen i behold, planlægger vi sommerens øvrige aktiviteter med håb om mere normale tilstande, så det næste brev fra os, skulle gerne tilbyde oplevelser og udflugter, hvor det igen vil være muligt med sociale fællesskaber.

Med håb om, at vi fortsat passer på hinanden, at vi ser hinanden, hvor det er muligt, og kontakter hinanden efter behov via telefon eller på anden vis.

Med mange venlige hilsener fra Seniorklubben,

Kristian Stausholm


Formand: Kr.Stausholm, Ravnstrupvej 24. 4863 Eskilstrup. Tlf.: 5443 6304 / 4045 7788

Mail: stausholm@post.tele.dk

Sekretær: Rita Jensen, VKST, Agrovej 1, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F.

Mail: rij@vkst.dk

SENIORKLUBBENS LEDELSE

Formand

Kr. Stausholm, Ravnstrupvej 24, 4863 Eskilstrup
Tlf. nr. 5443 6204 / 4045 7788
Mail: stausholm@post.tele.dk

Sekretær og kasserer:

Rita Jensen, VKST, Agrovej 1, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F.
Tlf. nr. 5484 0429
Mail rij@vkst.dk

Næstformand:

Jens Bjarup, Slotsbryggen 20 1.th., 4800 Nykøbing F.
Tlf.nr. 5493 2044/4026 7543
Mail bjarup@mail.dk

Udvalgsmedlemmer:

Lilian Olsen, Maribo Landevej 14, 4970 Rødby
Tlf. nr. 5460 1655 / 2191 6736

Anni Skov, Kildegårdsvej 2, 4871 Horbelev
Tlf. nr. 5444 5240 / 2462 5596
Mail abskov@mail.dk

Ejner Jensen, Orebyvej 201, 4990 Sakskøbing
Tlf. nr. 2032 4056
Mail ejner@sejensen.dk

Suppleant:

Søren Hansen, A.P. Hansens vej 10, 4780 Stege
Tlf. nr. 5581 1015/2336 9680
Mail am-s@hansen.dk

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV