skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Seniorklubben blev oprettet i 2001 på initiativ af den daværende bestyrelse i SYDHAVSØERNES LANDBOFORENING.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe på fire, der udarbejdede en plan for klubben.

Målgruppen var, og er fortsat, fortrinsvis ældre landmænd m. ægtefæller/samlevere, men den er åben for alle interesserede. Også for fortsat aktive landbofamilier, og det er ingen betingelse at man også er medlem i DLSYD.

Det var fra begyndelsen tanken at tilbyde 6-8 årlige arrangementer af social- og kulturel karakter med udflugter, virksomhedsbesøg, foredrag, teaterture og rejser.
I dag består udvalget af 4 medlemmer valgt på klubbens årsmøde, der afholdes i marts måned, samt et medlem udpeget af DLSYD’s bestyrelse plus en suppleant, der ligeledes er valgt på årsmødet.

Seniorudvalget er organisationsmæssigt og juridisk et udvalg under DLSYD, og administreres fra landbocenteret i Øster Toreby, der varetager kasserer- og regnskabsfunktionen.

Interessen for Seniorklubben viste sig hurtigt større end forventet og aktivitetsniveauet er i dag oppe på 12-18 årlige medlemstilbud, der spænder vidt.
Lige fra foredrag til udenlandsrejser. Ofte må arrangementer dubleres for at dække efterspørgslen fra de ca. 460 medlemmer.

Medlemstilbuddene udsendes med post i halvårlige programmer til samtlige medlemmer, og kan også læses på DLSYD’s hjemmeside.

Nye medlemmer optages enten ved henvendelse til landbocenteret i Øster Toreby eller til et af udvalgsmedlemmerne.

For indeværende halvår ser Seniorklubbens program således ud:

  • 29. maj – 5. juni 2019: Sommerrejse til Bosnien bag facaden.
  • 27. juni 2019: Kør-selv-tur til Høvdingsgård.
  • 17. juni 2019: Grill-arrangement på Frederiksdal Gods.
  • 8. august 2019: Sejltur på Susåen.
  • 6. – 10. september 2019:  Bustur til Sydsverige.
  • Se hele programmet med detaljer her. 

Regler for tilmelding… … kan tidligst ske fra torsdag den 4/4 kl. 10:00

Tilmelding: Starter torsdag den 4/4 kl. 10:00 og frem til og med den 9/4 til VKST på telefon 5586 0222.

Tilmelding efter den 8/4: Skal ske til Seniorklubbens sekretær: Flemming Bendixen på mail til: flebe@dlgtele.dk (evt. 6138 4291).

SENIORKLUBBENS LEDELSE

Formand
Kr. Stausholm, Ravnstrupvej 24. 4853 Eskilstrup
Tlf. 5443 6204/4045 7788
Mail: stausholm@ost.tele.dk 

Sekretær
Fl. Bendixen, Fjordvej 20. 4990 Sakskøbing
Tlf. 5470 5333/ 6138 4291
Mail: flebe@dlgtele.dk

Næstformand 
Anni Skov, Kildegårdsvej 2. 4871 Horbelev
Tlf. 5444 5240/2462 5596
Mail: abskov@mail.dk

Udvalgsmedlemmer:
Lilian Olsen, Maribo landevej 14. 4970 Rødby
Tlf. 5460 1655/2191 6736
Mail: skovdal@olsen.mail.dk

Jens Bjarup, Østrigsvej 38. 4800 Nykøbing F
Tlf. 5493 2044/4026 7543
Mail: bjarup@mail.dk

Suppleant
Søren Hansen
A.P. Hansensvej 10, 4780 Stege
Tlf. 5581 1015/2336 9680
Mail: am-s@hansen.mail.dk

Kasserer
Revisorassistent Rita Jensen, Landbocenteret,  Ø.Toreby
Tlf. 5484 0429
Mail: rij@vkst.dk

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV