skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Seniorklubben blev oprettet i 2001 på initiativ af den daværende bestyrelse i SYDHAVSØERNES LANDBOFORENING.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe på fire, der udarbejdede en plan for klubben.

Målgruppen var, og er fortsat, fortrinsvis ældre landmænd m. ægtefæller/samlevere, men den er åben for alle interesserede. Også for fortsat aktive landbofamilier, og det er ingen betingelse at man også er medlem i DLSYD.

Det var fra begyndelsen tanken at tilbyde 6-8 årlige arrangementer af social- og kulturel karakter med udflugter, virksomhedsbesøg, foredrag, teaterture og rejser.
I dag består udvalget af 4 medlemmer valgt på klubbens årsmøde, der afholdes i marts måned, samt et medlem udpeget af DLSYD’s bestyrelse plus en suppleant, der ligeledes er valgt på årsmødet.

Seniorudvalget er organisationsmæssigt og juridisk et udvalg under DLSYD, og administreres fra landbocenteret i Øster Toreby, der varetager kasserer- og regnskabsfunktionen.

Interessen for Seniorklubben viste sig hurtigt større end forventet og aktivitetsniveauet er i dag oppe på 12-18 årlige medlemstilbud, der spænder vidt.
Lige fra foredrag til udenlandsrejser. Ofte må arrangementer dubleres for at dække efterspørgslen fra de ca. 460 medlemmer.

Medlemstilbuddene udsendes med post i halvårlige programmer til samtlige medlemmer, og kan også læses på DLSYD’s hjemmeside.

Nye medlemmer optages enten ved henvendelse til landbocenteret i Øster Toreby eller til et af udvalgsmedlemmerne.

Medlemsbrev for juli 2021

Du kan se medlemsbrevet juli 2021 som PDF her

Kære medlemmer af Seniorklubben
Så er vores seniorklub i gang igen ovenpå en lang corona-pause. Vi fik afholdt vort årsmøde den 16. juni med 3 mdr. forsinkelse. Vi havde en vellykket tur til Valnæs Gods d. 29. juni, og nu er vi i fuld gang med at planlægge vores grill-fest, som i år afholdes på St. Riddersborg den 14. juli – og grill-festen er som sædvanlig fyldt fuldstændig op.

Umiddelbart efter årsmødet holdt den nye bestyrelse sit konstituerende møde:
Formand:
Erik Strange, Ulvshalevej 53, 4780 Stege,
Tlf.: 40141070, Mail: bes@c.dk

Næstformand:
Jens Bjarup, Slotsbryggen 20, 1.th., 4800 Nykøbing F,
Tlf.: 54932044 / 40267543, Mail: bjarup@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Anni Skov, Kildegårdsvej 2, 4871 Horbelev, Tlf.: 54445240 / 24625596,
Mail: abskov@mail.dk
Hanne Munk, Cypernparken 20,4800 Nykøbing F, Tlf.: 4028 9050,
Mail: hanne-bjarne@munk.mail.dk
Ejner Jensen, Orebyvej 201,4990 Sakskøbing, Tlf.: 20324056,
Mail: ejner@sejensen.dk

Suppleant:
Søren Hansen, A P Hansensvej 10, 4780 Stege, Tlf.: 55811015 / 23369680,
Mail: am-s@hansen.mail.dk

Sekretær og kasserer:
Rita Jensen, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F, Tlf.: 54840429, Mail: rij@vkst.dk

Det blev således et farvel til Kristian Stausholm efter mange år fortræffelig ledelse af Seniorklubben. Vi siger Kristian tusinde tak for det utrættelige arbejde, som han har udført for Seniorklubben. Vi ønsker for ham, at han nu kan give sig selv lidt mere fritid til andre ting.

Den 2. juli holdt den nye bestyrelse sit første bestyrelsesmøde, hvor efterårets og vinterens program blev drøftet og planlagt, men det får I nærmere besked om på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen Erik Strange

SENIORKLUBBENS LEDELSE

Formand:

Erik Strange, Ulvshalevej 53, 4780 Stege, Tlf.: 40141070,  Mail: bes@c.dk

Næstformand:

Jens Bjarup, Slotsbryggen 20, 1.th., 4800 Nykøbing F, Tlf.: 54932044 / 40267543, Mail: bjarup@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Anni Skov, Kildegårdsvej 2, 4871 Horbelev, Tlf.: 54445240 / 24625596,

Mail: abskov@mail.dk

Hanne Munk, Cypernparken 20,4800 Nykøbing F, Tlf.: 23721977,

Mail: hanne-bjarne@munk.mail.dk

Ejner Jensen, Orebyvej 201,4990 Sakskøbing, Tlf.: 20324056,

Mail: ejner@sejensen.dk

Suppleant:

Søren Hansen, A P Hansensvej 10, 4780 Stege, Tlf.: 55811015 / 23369680,

Mail: am-s@hansen.mail.dk

Sekretær og kasserer:

Rita Jensen, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F, Tlf.: 54840429,  Mail: rij@vkst.dk

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV