skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Dokumentationskrav Ved Medicinske Behandlinger På økologiske Husdyrbedrifter

Dokumentationskrav ved medicinske behandlinger på økologiske husdyrbedrifter

Man er som økologisk dyreholder ansvarlig for at man til økologikontrollen har en opdateret medicinlogbog og de nødvendige tilbageholdelsessedler.

Tilbageholdelsessedler
Tilbageholdelsessedlerne man får fra dyrlægen, er typisk angivet med den ”almindelige” tilbageholdelsestid. Da der er krav dobbelt tilbageholdelsestid i den økologiske husdyrproduktion, skal man som økolog være opmærksom på selv at overholde, beregne og registrere den økologiske tilbageholdelsestid i sin medicinlogbog.
Obs: Hvis den almindelige tilbageholdelsestid er 0 dage, er den økologiske tilbageholdelsestid altid minimum 48 timer.

Medicinlogbog
Medicinlogbogen skal indeholde alle behandlinger med veterinære lægemidler, samt alt brug af vaccinationer, sera og antiparasitære midler, foretaget på bedriften. Brug af vitaminer og jern skal også registreres i medicinlogbogen. Behandlinger der ikke tæller med i behandlingsregnskabet skal noteres i medicinlogbogen.

Behandlingsregnskabet
Behandlingsregnskabet er en del af medicinlogbogen og skal indeholde antallet af behandlinger med veterinære lægemidler pr. enkeltdyr eller flok. Det er kun veterinære lægemidler der skal registreres i behandlingsregnskabet.
Det anvendes blandt andet som dokumentation for at dyret ikke er behandlet mere end 3 gange indenfor de sidste 12 mdr. (Overskrides de tre gange behandling skal dyret genomlægges).
Obs: Husk at ved køb og salg af dyr skal en kopi af behandlingsregnskabet følge dyret/dyrene og alt dokumentation skal gemmes minimum 5 år.

Enkeltdyrsregistrering / flokdyrsregistrering
Mærkning af behandlede fjerkræ og kaniner kan foregå pr. flok eller hus, hvis alle dyr i flokken eller huset er behandlet. Alle andre produktionsdyr skal mærkes individuelt, for eksempel med nummererede øremærker, hvis dyrene ikke i forvejen er mærkede.

Der ligger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside udkast til medicinlogbogen og behandlingsregnskabet til download.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at ringe til Sophie Tandrup Ranvig på tlf. 21 46 26 06

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV