Du kan viderefakturere elforbrug og -afgifter til lejer

3. maj 2018

Som momsregistreret erhvervsvirksomhed kan du få godtgjort elafgiften for den elektricitet, der bruges til procesformål, det vil sige til belysning og drift af maskiner og produktionsapparatet. Hvis du derimod lejer bygninger ud, og er momsregistreret som udlejer af fast ejendom, så kan du ikke få godtgørelse for lejeres elforbrug.

Men du kan viderefakturere afgiften til lejer, som er forbrugere af elektriciteten. Så kan lejer på visse betingelser opnå godtgørelsen af elafgiften.

Det er de moms- og afgiftsmæssige forhold hos lejerne, der er afgørende for, hvorvidt afgiften kan godtgøres. Det er derfor vigtigt, at du som udlejer viderefakturerer elforbruget og elafgiften til lejer.

Viderefakturering af el-omkostninger

Der er krav til, hvilke oplysninger der skal fremgå af fakturaen, hvis lejer skal få afgiften godtgjort.

  • Størrelsen af elafgiften skal specificeres
  • Udstedelsesdato
  • Sælgers (udlejers) navn og adresse
  • Købers (lejers) navn
  • Leveringssted
  • Købers (lejers) oplyste CVR- eller SE-nummer for momsregistrering, hvis køber er momsregistreret.

Du kan først viderefakturere afgiften, når du selv har modtaget regningen for det pågældende elforbrug. Du må altså ikke fakturere elafgiften forud.

Aflæsning af elforbrug

Du kan aflæse elforbruget direkte på måleren, evt. en bimåler. Men du kan også viderefakturere elforbruget efter en fordelingsnøgle eller et velbegrundet skøn, der skal afspejle det reelle forbrug hos lejeren.

SKAT’s fokusområder

SKAT har generelt skærpet fokussen på afgiftsreglerne, specielt på korrekt fordeling af energiforbrug mellem procesforbrug, rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøl. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på disse sondringer, da en fejl kan medføre bødesanktion ved SKAT’s kontrolbesøg.

Forbrug af elektricitet til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling skal opgøres efter målinger eller en særlig kvadratmeterregel. Reglen går ud på, at virksomhederne skal beregne deres afgiftsgodtgørelse med den høje sats for hele forbruget, men i godtgørelsesbeløbet modregne en afgift på 10 kr. pr. kvadratmeter pr. måned for de lokaler, hvor der anvendes strøm til opvarmning/komfortkøling. Kvadratmeterreglen gælder ligeledes for virksomheder med blandede aktiviteter, dvs. både momspligtige og momsfrie aktiviteter.

SKAT følger målerregler meget stringent, og ved manglende overholdelse af reglerne anses det for groft uagtsomt, og dermed har SKAT mulighed for at regulere 10 år tilbage ved hjælp af standardmetoder. Ved selvanmeldelse kan der dog kun reguleres tre år tilbage via tilladelse til ”måling med tilbagevirkende kraft”, og dermed undgås 10 års genoptagelse. Hvis du vil vide mere så kontakt din økonomikonsulent hos VKST.

Af Homalya Nozhat, økonomikonsulent hos VKST

 

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.