Ecoorchard: Nyt projekt til at fremme biodiversitet

6. april 2020

Ecoorchard

Nye værktøjer til at fremme funktionel biodiversitet i frugtplantager

Blomsterstriber mellem æblerækkerne giver flere naturlige fjender, færre skadedyr og færre æbler med skader

I projektet EcoOrchard er effekten af flerårige blomsterstriber i æbleplantager blevet undersøgt med fokus på øget forekomst af nytteinsekter og bekæmpelse af den røde æblebladlus og æblevikler. I den forbindelse blev der udviklet en teknisk vejledning til etablering af sådanne blomsterstriber, samt afholdt workshops med frugtavlere til afprøvning af metoder til opgørelse af biodiversitet i egen frugtplantage.

Flerårige blomsterstriber i frugtplantager kan øge bestanden af nytteinsekter og reducere angrebet af bl.a. røde æblebladlus og æbleviklere, men hvor stor er effekten? I projektet Ecoorchard, blev dette undersøgt ved etablering af flerårige blomsterstriber imellem trærækkerne i økologiske æbleplantager i Danmark, Sverige, Letland, Polen, Tyskland, Belgien, Frankrig, Schweiz og Italien. I Danmark blev projektet gennemført af Københavns Universitet og Økologisk VKST med støtte fra GUDP.

Blomsterstriber med over 30 vilde, hjemmehørende arter blev sået i 2015 mellem trærækkerne i økologiske plantager. I 2016 og 2017 var effekten på de naturlige fjender og på den røde æblebladlus og æblervikleren signifikant. Plantediversiteten hvor striberne var sået var fordoblet i forhold til ubehandlet kontrol uden blomsterstriber og de flere blomster førte til at der var 30% flere naturlige fjender i bladluskolonierne her. Vi fandt en signifikant lavere populationstilvækst af bladlus i æbletræerne hvor der var blomsterstriber og 30% færre luseskadede æbler end i den ubehandlede del af frugtplantagerne.

En vigtig del af EcoOrchard er også at understøtte avlernes egne muligheder for at etablere blomsterstriber og opgøre biodiversiteten i frugtplantagen. Gennem workshops og udvikling af en metodehåndbog er viden om brug af funktionel biodiversitet til at opnå en mere robust plantage samt opgørelse af nytteinsekter blevet lettere tilgængeligt. En teknisk vejledning til etablering og pleje af flerårige blomsterstriber blev udgivet i 2018. Den danske udgave kan downloades  her

Yderligere publikationer fra Ecoorchard kan downloades fra Organic eprints: https://orgprints.org  og fra EcoOrchard websiden om FAB, EBIO-Network: https://ebionetwork.julius-kuehn.de/

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.