Efter ny viden: Miljøstyrelsen bør ændre vandplanerne markant

9. januar 2023

I VKST’s høringssvar til vandplanerne kan man læse, hvordan nye rapporter fra SEGES beskriver forhold, der kan være med til at ændre vandplanerne og reguleringen af landbruget markant fremover.  

I forbindelse med, at VKST sammen med en række andre foreninger har lavet høringssvar til vandplanerne, bestilte man en række faglige rapporter hos blandt andet SEGES. Og det er konklusionerne i de rapporter, der betyder, at fokus skal flyttes fra landbrugets udledning af kvælstof til andre kilder som fx spildevand.

-Når vi ser på rapporterne om vandudskiftningen i fjordene, så viser de alle sammen, at vandet skifter meget hurtigere, end man hidtil har troet. Nogle steder skifter det på få dage, mens det andre steder er op til et par måneder, siger Torben Hansen, der er formand for VKST.

Konklusionen er også, at det ikke er kvælstof fra landbruget, der har betydning om sommeren

Og han fortæller, at konsekvenserne er positive for landbruget:

-Da kvælstof fra markdrænene bliver tilført fjorde og kyster om vinteren, så er konklusionen også, at det ikke er kvælstof fra landbruget, der har betydning om sommeren, hvor algevæksten giver problemer.

Planerne bør vendes 180 grader

Den nye viden betyder, at Miljøstyrelsen må se sig om efter andre virkemidler end efterafgrøder, når man skal forbedre vandmiljøet i fjorde og kystvande. For efterafgrøderne har ingen effekt om sommeren.

Da vandplanerne stort set kun baserer sig på efterafgrøder, så skal planerne vendes 180 grader ifølge Torben Hansen:

-Det er nødvendigt at se på, hvad der påvirker vandmiljøet om sommeren. Og vores analyser peger på spildevand, lyder det fra VKST’s formand.

Det er en dumstædig styrelse, der ikke vil anerkende vandskiftets betydning, og det er lemfældig omgang med rigets midler

Han undrer sig meget over, at Miljøstyrelsen ikke har lavet beregninger af vandskiftet, da den internationale evaluering af de forrige vandplaner netop pegede på, at vandskiftet havde betydning. Det har Miljøstyrelsen og politikerne valgt at overhøre. Men nu mener Torben hansen ikke, at de kan sidde den viden overhørig mere:

-Som samfund er det i vores alles interesse, at vi laver en indsats, der virker. Og flere efterafgrøder og braklægning virker ikke! Det er en dumstædig styrelse, der ikke vil anerkende vandskiftets betydning, og det er lemfældig omgang med rigets midler, når politikerne tillader indsatser, der ikke virker, siger han.

Rapporterne bygger på Miljøstyrelsens egne målinger

Rapporterne, der ligger til grund for høringssvarene kommer fra SEGES, og rapporterne om vandudskiftningen fra Marine Science & Consulting ApS. Rapporterne om vandudskiftningen bygger på Miljøstyrelsens egne målinger af saltindholdet i farvandene. Og de data, mener Torben Hansen altså, at styrelsen burde bruge.

Rapporterne fra SEGES er bestilt i et samarbejde mellem VKST, Nordsjællands Landboforening, Østdansk Landboforening, Odsherreds Landboforening, Sjællandske Familielandbrug og Landøkonomisk Selskab, der også har lavet fælles høringssvar til kystvande og vandløb. Alle høringssvarene er tilgængelige her.

Yderligere oplysninger hos:

Torben Hansen, formand for VKST, tlf. 4027 6704

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)