Efterafgrøder skal holde på ubrugt kvælstof

7. juli 2023

Høsten står for døren og vi skal i gang med at finpudse efterafgrødestrategien for sensommeren 2023. Læs her vores råd og observationer fra marken.

Det ser vi i marken lige nu

Efterafgrødeudlæg sået ud samtidig med afgrøden er i stor udstrækning lykkes. Udlæg sået efter såning af hovedafgrøde er mange steder mislykket. Den seneste uge er der kommet vand mange steder. Der er derfor en mulighed for at udlægget stadig kan nå at spire. Vendt derfor med at dødsdømme det endnu.

Bælgsæden har det svært mange steder – især ærterne. Lupinerne står godt. De hestebønnemarker, som vi har set, er ikke katastrofale. Der bliver et udbytte om end lavere end normalt. Ærterne har stået godt indtil blomstring, men blomsterne er mange steder brændt af og ædt af bladlus. Derfor er der flere ærtemarker, som er i så ringe forfatning, at de lige så godt kan harves op til fordel for rodukrudtsbehandling. Harver du ærtemarken op inden for de næste uger, kan du både nå rodukrudtsbekæmpelse og såning af en efterafgrøde i august.

Ært som er voldsomt angrebet af bladlus, og hvor blomsterne er brændt af inden de har nået at sætte bælge. Billede taget af Ninna Boesen d. 29. juni 2023.

På grund af tørken er gødningen ikke blevet udnyttet tilstrækkeligt i mange marker.

  • I vintersæden er gyllen kørt ud oven på afgrøden og der er hos de fleste ikke kommet vand efterfølgende. Derfor må vi forvente at meget af kvælstoffet er fordampet og resten taget op af afgrøden. Vi forventer at høste tæt på normalt i vintersæden. Derfor vil der være en kvælstofpulje tilbage i jorden, som svarer til et ’normalt år’.
  • I vårsæden er gyllen nedfældet og ligger derfor stadig i jorden. Vi regner med at høste markant lavere i vårsæden i år. Der vil derfor være en stor pulje kvælstof tilbage i jorden. En efterafgrøde efter vårsæd, vil derfor være en rigtig god idé for at holde på dit kvælstof over vinteren.

Vårhavre som er kommet tyndt i de tørreste pletter og folder bladene sammen, som tydeligt tegn på at afgrøden mangler vand. Havren er den vårkorn, som er mest tørkefølsom. Billede taget af Ninna Boesen d. 14. juni 2023. 

Efterafgrøder 2023

Vi får en tidlig høst i år, som giver plads til en rettidig etablering af efterafgrøder. Dette kræver selvfølgelig at der kommer noget vand og at jorden er til at komme i.

Har du allerede planlagt såning af efterafgrøder efter høst, kan det være relevant at flytte efterafgrøder til en ny mark, hvor du vil forvente en større pulje af rest kvælstof:

  • F.eks.: Opsamlende efterafgrøde efter Vårsæd med god forfrugt, hvor udbyttet skuffer

Har du sået efterafgrøder som udlæg, og der er ingen eller dårlig fremspiring, skal du overveje alternativet; såning efter høst:

  • F.eks.: Vinterrug med rødkløverudlæg, hvor rødkløveren ikke er kommet; etabler i stedet for olieræddike/vikke-efterafgrøde sået først i august

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.