Ekspropriation af din ejendom? Her er tre gode råd, du skal følge

29. april 2024

Når du står over for ekspropriation af din ejendom fra offentlig myndighed i forbindelse med et infrastrukturprojekt, kan situationen virke overvældende og fuld af usikkerheder. Det er en proces, hvor mange detaljer skal overvejes, og hvor konsekvenserne kan have langsigtede effekter på din drift og fremtidige planer.

Vores specialist i ekspropriationer, Piet Galsøe Wireschou, kommer derfor her med 3 gode råd til, hvad du skal gøre og ikke mindst, hvad du skal være opmærksom på. Det er tre centrale råd, der kan hjælpe dig med at navigere gennem den komplekse proces og er designet til at sikre, at dine rettigheder bliver respekteret, og at du opnår det bedst mulige udfald under udfordrende omstændigheder.

1. Formelle krav

Grundlæggende kræves det, 1) at der er lovhjemmel til indgrebet, 2) at der er tungtvejende samfundsmæssige hensyn, der godtgør, at ekspropriation er nødvendig, og 3) at der udbetales fuld erstatning for ekspropriationen.

Ekspropriation til infrastruktur opfylder typisk betingelserne for ekspropriation. Vær dog opmærksom på omfanget, idet ekspropriationen skal være proportional. Der skal altså ikke eksproprieres en hel ejendom, hvis der alene er behov for en mindre del, eller hvis behovet alene er midlertidigt.

2. Erstatningen

Det eksproprierede areal skal erstattes. En ekspropriation kan skabe ulemper, som også kan kræves erstattet. Ulemper deles op i tre kategorier:

  • Midlertidige ulemper (fx midlertidigt arealafståelse til arbejdsarealer, tab af beplantning, træk i støtte som følge af arealkrav, der ikke længere opfyldes)
  • Varige ulemper (fx ophør af virksomhed)
  • Naboretlige ulemper (fx støj og vibrationer fra fx solceller og vindmøller)

Beskriv og gør opmærksom på de ulemper, du oplever på din ejendom. Hvis det er væsentligt, så insister på at vise den pågældende problemstilling frem ved ekspropriationsforretningen. Generelt bør man rådføre sig med sin konsulent i forhold til risiko for træk i støtte.

3. Dokumentation og registrering

Ekspropriation til infrastruktur betyder i langt de fleste tilfælde også, at der på en øvrig del af ejendommen forekommer trafik med fx tunge maskiner eller anden arbejdskørsel. Her er det væsentligt at billedokumentere, idet billederne tjener som bevismateriale for eventuelle strukturskader og afgrødetab.


Tag gerne fat i Piet Galsøe Wireschou på telefon 2911 9212 eller pgw@vkst.dk hvis du har brug for sparring eller en bisidder i forbindelse med ekspropriation.

Du kan også læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig på vores hjemmeside her.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.